aktivizace-senioru-a-prevence-jejich-socialni-exkluze.jpg

Aktivizace seniorů a prevence jejich sociální exkluze

Kurz je určen sociálním pracovníkům či pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o seniory nebo mají zájem zaměřit svou profesní orientaci na péči o tuto cílovou skupinu. Senioři jsou velkou cílovou skupinou sociální péče, jejíž význam díky demografickému vývoji populace nadále poroste. Tento kurz se zaměřuje na aktivizační metody a techniky práce se seniory zaměřené na prevenci jejich sociální exkluze. Účastníci kurzu se v jeho úvodní části seznámí s významem aktivizace klientů-seniorů pro jejich sociální začlenění a následně se také seznámí s hlavními zásadami efektivní komunikace se seniory. V dalších částech kurzu se potom účastníci kurzu seznámí s vlastními metodami a technikami aktivizace seniorů, osvojí si dovednosti potřebné pro motivaci a adekvátní zapojení seniorů a připraví si osnovu vlastního ukázkového aktivizačního programu.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0542-SP/PC/PP. 

Termíny

Termíny
O možnostech konání kurzů se prosím informujte na tel. číslech: +420 222 365 819, +420 734 844 468.
Pro firemní zákazníky a skupiny zájemců lze termín i místo konání kurzu zajistit dle požadavků klienta.
Rádi Vám vyhovíme!
lektor
Garant: Mgr. Marcela Rýpalová

Máte dotaz na tento kurz?

Telefon:   222 365 819
Mobil:   734 844 468
Email:   acz@aczprace.cz

Obsah kurzu

Sociální inkluze seniorů

 • Reakce osob na stáří, vhodné způsoby přípravy na stáří
 • Sociální inkluze v hierarchii lidských potřeb
 • Význam prevence sociální exkluze seniorů
 • Význam aktivizace v prevenci sociální exkluze

Zásady komunikace se seniory

 • Partnerský přístup, volba vhodného situačně citlivého přístupu ke klientovi
 • Navázání komunikace s klientem, vedení dialogu
 • Způsob vedení komunikace s klientem odpovídající jeho věku, zdravotnímu a sociálnímu stavu
 • Komunikace se seniory se zdravotním postižením
 • Metody alternativní a augmentativní komunikace
 • Kulturně citlivá komunikace

Metody aktivizace klientů-seniorů

 • Zásadní význam aktivizace klienta-seniora
 • Zásady aktivizace, techniky a dovednosti pro motivaci a zapojení seniorů
 • Používání aktivizačních a vzdělávacích technik při péči o seniory
 • Nácvik praktických příkladů

Příprava aktivizačních programů pro seniory

 • Cíle aktivizačního programu pro seniory
 • Obsah aktivizačního programu
 • Volba vhodných způsobů aktivizace klientů s ohledem na jejich historii, zájmy, možnosti a stav zdraví
 • Vytvoření a prezentace plánu aktivizačního programu

Rekapitulace a opakování: Shrnutí a zopakování učiva, dotazy účastníků a zpětná vazba.

 

Absolvent kurzu bude umět vysvětlit pojem sociální inkluze, bude vědět, jakým způsobem reagují osoby na stáří, seznámí se s vhodnými způsoby přípravy na stáří a bude rozumět významu aktivizace pro sociální inkluzi seniora. Bude znát specifika komunikace se seniory, bude umět navázat komunikaci s klientem a s jeho blízkými osobami, bude se orientovat v metodách alternativní a augmentativní komunikace, které jsou používány pro komunikaci s lidmi se zdravotním postižením. Bude také umět vyhledat relevantní informace on-line, bude znát zásady bezpečné komunikace na internetu a být schopen kriticky hodnotit elektronická data. Absolvent bude dále znát zásady aktivizace seniorů, bude vědět, co má obsahovat aktivizační program, jaké jsou typy cílů aktivizačního programu, jaké jsou požadavky na cíle aktivizačního programu a naučí se vytvořit plán jednoduchého aktivizačního programu.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0542-SP/PC/PP. Kurz splňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Lektorky kurzu

Mgr. at Mgr. Markéta Outratová

Mgr. Marcela Rýpalová

Marcela Rýpalová profesní kariéru zahájila jako terapeutka v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod. Odtud čerpá zkušenosti především pro aktivizaci a péči o osoby s demencí. Bohaté praktické dovednosti má podložené i vysokoškolským vzděláním na Univerzitě Hradec Králové, kde i externě vyučuje. Po práci s lidmi s duševním onemocněním se nyní specializuje na poradenskou podporu domácím pečujícím, kteří se starají o nemocné s demencí. Jako trenér paměti však dokáže i paměť otestovat a pracovat s nefarmakologickými přístupy v pomoci lidem s kognitivním deficitem. Jejím osobním zájmem je především edukace v oblasti komunikace a pochopení mechanizmu onemocnění. Ve svých kurzech spojuje teorii nejmodernějších trendů s praktickým uplatněním.

Délka kurzu

Kurz má celkem 8 vyučovacích hodin.

Místo konání

Učebna vzdělávacího centra ACZ
Týnská 21, Praha 1 - Staré Město

Učebna se nachází v centru Prahy v blízkosti Staroměstského náměstí. 

Učebna je v blízkosti stanic metra a tramvajových zastávek: Náměstí Republiky (metro B), Můstek (metro B a A), Staroměstská (metro A). O víkendech možno zdarma parkovat na veřejném parkovišti na Senovážném náměstí (cca 7 min. chůze od učebny).

Poslední proběhlé kurzy

20. 4. 2022
od 09:00
do 16:30
Mgr. Marcela Rýpalová
15. 2. 2022
od 09:00
do 16:30
Mgr. Marcela Rýpalová
15. 11. 2021
od 09:00
do 16:30
Mgr. Marcela Rýpalová

Mám zájem o tento kurz

Prosím o zaslání informací o možnostech konání a termínech kurzu

Termín není stanoven!