pece-o-seniory-s-demenci-v-domacim-a-komunitnim-prostredi.jpg

Péče o seniory s demencí v domácím a komunitním prostředí

Kurz je určen sociálním pracovníkům či pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o seniory nebo mají zájem zaměřit svou profesní orientaci na péči o tuto cílovou skupinu. Senioři jsou velkou cílovou skupinou sociální péče, jejíž význam díky demografickému vývoji populace nadále poroste. Tento kurz se speciálně zaměřuje na aspekty péče o seniory trpící demencí. V úvodní části kurzu se účastníci seznámí s nejčastějšími psychickými poruchami seniorů, s vymezením pojmu onemocnění demencí a s nejčastějšími formami demence u seniorů, včetně popisu symptomů a průběhu Alzheimerovy choroby. Těžiště kurzu spočívá v objasnění přístupů a metod péče o seniory trpící demencí, zvláštní pozornost je věnována principu validace. V závěrečné části kurzu se účastníci seznámí s přístupy směřujícími k udržení kvality života pacientů včetně využívání prvků současných asistenčních technologií.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0358-SP/PC/PP. 

Termíny

Termíny
O možnostech konání kurzů se prosím informujte na tel. číslech: +420 222 365 819, +420 734 844 468.
Pro firemní zákazníky a skupiny zájemců lze termín i místo konání kurzu zajistit dle požadavků klienta.
Rádi Vám vyhovíme!
lektor
Garant: Mgr. Marcela Rýpalová

Máte dotaz na tento kurz?

Telefon:   222 365 819
Mobil:   734 844 468
Email:   acz@aczprace.cz

Obsah kurzu

Duševní onemocnění u seniorů

 • Pojem psychopatologie s ohledem na častá duševní onemocnění seniorů
 • Nejčastější duševní choroby, jejich příčiny a projevy
 • Vztah mezi fyzickým onemocněním a psychikou osobnosti
 • Nejčastější typy poruch chování u seniorů

Onemocnění demencí

 • Co je demence? Patologie choroby a různé projevy nemoci
 • Rozpoznávání příznaků demence, stádia vývoje nemoci
 • Kazuistika – analýza reálných situací

Péče o osobu s demencí

 • Klientský přístup k osobám trpícím demencí
 • Koncept validace
 • Interakce s osobami trpícími demencí na základě konceptu validace
 • Etické otázky spojené s péčí o osobu trpící demencí
 • Nácvik řešení praktických situací

Vyrovnání se s demencí

 • Proces zvládání demence
 • Opatření pro pacienty s demencí směřující k udržení kvality jejich života
 • Zapojení technologií inteligentního bydlení do péče o pacienty s demencí
 • Řešení praktických příkladů

Rekapitulace a opakování: Shrnutí a zopakování učiva, dotazy účastníků a zpětná vazba.

 

Absolvent kurzu bude znát nejčastější psychická onemocnění u seniorů, bude umět vysvětlit pojem demence a bude znát nejčastější formy demence, kterými trpí senioři. Bude znát stadia Alzheimerovy choroby a bude umět identifikovat její symptomy. Bude umět vysvětlit koncepty validace a klientského přístupu, naučí se používat klientský (client-centred) a validační přístup při péči o klienty trpící demencí. Absolvent bude vědět, jaká lze přijmout opatření pro co nejdelší udržení kvality života pacientů s demencí a seznámí se s prvky současných asistenčních technologií a inteligentního bydlení, jejichž účelem je podpořit život klientů trpících demencí.

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0358-SP/PC/PP. Kurz splňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Lektorka kurzu

Marcela Rýpalová profesní kariéru zahájila jako terapeutka v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod. Odtud čerpá zkušenosti především pro aktivizaci a péči o osoby s demencí. Bohaté praktické dovednosti má podložené i vysokoškolským vzděláním na Univerzitě Hradec Králové, kde i externě vyučuje. Po práci s lidmi s duševním onemocněním se nyní specializuje na poradenskou podporu domácím pečujícím, kteří se starají o nemocné s demencí. Jako trenér paměti však dokáže i paměť otestovat a pracovat s nefarmakologickými přístupy v pomoci lidem s kognitivním deficitem. Jejím osobním zájmem je především edukace v oblasti komunikace a pochopení mechanizmu onemocnění. Ve svých kurzech spojuje teorii nejmodernějších trendů s praktickým uplatněním.

Délka kurzu

Kurz má celkem 8 vyučovacích hodin.

Místo konání

Učebna vzdělávacího centra ACZ
Týnská 21, Praha 1 - Staré Město

Učebna se nachází v centru Prahy v blízkosti Staroměstského náměstí. 

Učebna je v blízkosti stanic metra a tramvajových zastávek: Náměstí Republiky (metro B), Můstek (metro B a A), Staroměstská (metro A). O víkendech možno zdarma parkovat na veřejném parkovišti na Senovážném náměstí (cca 7 min. chůze od učebny).

Poslední proběhlé kurzy

14. 6. 2022
od 09:00
do 16:30
Mgr. Marcela Rýpalová
15. 3. 2022
od 09:00
do 16:30
Mgr. Marcela Rýpalová
14. 12. 2020
od 09:00
do 16:30
Mgr. Marcela Rýpalová

Mám zájem o tento kurz

Prosím o zaslání informací o možnostech konání a termínech kurzu

Termín není stanoven!