poskytovani-poradenstvi-v-socialni-peci-o-seniory.jpg

Poskytování poradenství v sociální péči o seniory

Kurz je určen sociálním pracovníkům či pracovníkům v sociálních službách, kteří pečují o seniory nebo mají zájem zaměřit svou profesní orientaci na péči o tuto cílovou skupinu. Senioři jsou velkou cílovou skupinou sociální péče, jejíž význam díky demografickému vývoji populace nadále poroste. Tento kurz se zaměřuje na budování dovedností pro poskytování efektivního poradenství seniorům a jejich rodinám či blízkým osobám. Účastníci kurzu si v úvodu zrekapitulují zásady poradenské práce se seniory. Na toto téma naváží nácvikem potřebných komunikačních dovedností. Pozornost je dále věnována poradenství rodinám či blízkým osobám klientů-seniorů a v následných částech kurzu je prostor věnován analýze a nácviku postupů v některých typických situacích, se kterými se může poradce ve své praxi setkat (např. kroky při krizové intervenci, plánování mobility klienta).

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0568-SP/PC/PP. 

Termíny

Termíny
O možnostech konání kurzů se prosím informujte na tel. číslech: +420 222 365 819, +420 734 844 468.
Pro firemní zákazníky a skupiny zájemců lze termín i místo konání kurzu zajistit dle požadavků klienta.
Rádi Vám vyhovíme!
lektor
Garant: Vzdělávací centrum ACZ, spol. s r. o.

Máte dotaz na tento kurz?

Telefon:   222 365 819
Mobil:   734 844 468
Email:   acz@aczprace.cz

Obsah kurzu

Specifika poskytování poradenství seniorům

 • Specifické rysy poradenství pro seniory
 • Respektování etických aspektů seniorské péče
 • Přijetí práva na sebeurčení a autonomii klientů
 • Hlavní pravidla a techniky vedení poradenství
 • Volba správné metody při vysvětlování
 • Prevence krizí

Zásady komunikace se seniory

 • Partnerský přístup, volba vhodného situačně citlivého přístupu ke klientovi
 • Navázání komunikace s klientem, vedení dialogu
 • Komunikace se seniory se zdravotním postižením
 • Metody alternativní a augmentativní komunikace
 • Kulturně citlivá komunikace
 • Elektronická komunikace, manipulace s daty
 • Kritické vyhodnocování dat, bezpečná komunikace na internetu

Poradenství rodinám a příbuzným seniorů

 • Poradenství rodinám či příbuzným a přátelům seniorů
 • Význam porozumění rodiny, příbuzných a přátel právu na sebeurčení a autonomii seniorů
 • Prevence a řešení rodinných konfliktů vznikajících v souvislosti s nutností zajištění intenzívní péče o seniory
 • Problematika svéprávnosti seniorů
 • Hlavní poradenská doporučení pro podporu a udržování spojení v rodinách, ve kterých existují senioři vyžadující zvláštní péči

Krizová intervence v péči o seniory

 • Zásady poskytnutí krizové intervence, stabilizace klienta
 • Nezbytné kroky pro poskytnutí psycho-sociální pomoci v rozsahu vztahu pečovatel-klient
 • Orientace v síti služeb krizové intervence
 • Možnosti poskytování následné psycho-sociální podpory

Praktické aspekty poskytování poradenství seniorům

 • Poskytování poradenství ohledně potřeb v domácnostech seniorů a správného používání asistenčních nástrojů
 • Prostředí založené na potřebách
 • Správné používání asistenčních produktů
 • Techniky pro podporu zdraví ve stáří, význam pravidelného cvičení
 • Nácvik a řešení typických situací

Úvod do systémů sociální a zdravotní péče v ČR

Rekapitulace a opakování: Shrnutí a zopakování učiva, dotazy účastníků a zpětná vazba.

 

Absolvent kurzu bude znát hlavní pravidla a techniky vedení poradenství pro seniory a jejich rodiny, příbuzné či blízké osoby, bude znát etické zásady poradenské práce a respektovat specifika práce s cílovou skupinou seniorů. Získá komunikační dovednosti pro vedení poradenství počínaje volbou vhodného přístupu ke klientovi, navázáním komunikačního kontaktu a vedením efektivního dialogu, dále bude umět používat pravidla kulturně citlivé komunikace a v komunikaci online bude umět kriticky vyhodnocovat relevantní data a počínat si bezpečné. Absolvent se bude orientovat v zásadách poskytování krizové intervence a při poskytování řešení v typických problémových situacích při zajištění osobní mobility, řešení potřeb v domácnosti, správného používání asistenčních nástrojů a technologií nebo preventivních opatření k podpoře zdraví.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0568-SP/PC/PP. Kurz splňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Lektorky kurzu

Mgr. at Mgr. Markéta Outratová

Mgr. Marcela Rýpalová

Marcela Rýpalová profesní kariéru zahájila jako terapeutka v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod. Odtud čerpá zkušenosti především pro aktivizaci a péči o osoby s demencí. Bohaté praktické dovednosti má podložené i vysokoškolským vzděláním na Univerzitě Hradec Králové, kde i externě vyučuje. Po práci s lidmi s duševním onemocněním se nyní specializuje na poradenskou podporu domácím pečujícím, kteří se starají o nemocné s demencí. Jako trenér paměti však dokáže i paměť otestovat a pracovat s nefarmakologickými přístupy v pomoci lidem s kognitivním deficitem. Jejím osobním zájmem je především edukace v oblasti komunikace a pochopení mechanizmu onemocnění. Ve svých kurzech spojuje teorii nejmodernějších trendů s praktickým uplatněním.

Délka kurzu

Kurz má celkem 8 vyučovacích hodin.

Cena kurzu

Konečná cena kurzu je 1.950 Kč.

V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály a teplé i studené nápoje.

Místo konání

Učebna vzdělávacího centra ACZ
Týnská 21, Praha 1 - Staré Město

Učebna se nachází v centru Prahy v blízkosti Staroměstského náměstí. 

Učebna je v blízkosti stanic metra a tramvajových zastávek: Náměstí Republiky (metro B), Můstek (metro B a A), Staroměstská (metro A). O víkendech možno zdarma parkovat na veřejném parkovišti na Senovážném náměstí (cca 7 min. chůze od učebny).

Mám zájem o tento kurz

Prosím o zaslání informací o možnostech konání a termínech kurzu

Termín není stanoven!