zaklady-pece-o-seniory-v-domacim-a-komunitnim-prostredi.jpg

Základy péče o seniory v domácím a komunitním prostředí

Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří mají zájem zaměřit svou profesní orientaci na péči o seniory. Senioři jsou velkou cílovou skupinou sociální péče, jejíž význam díky demografickému vývoji populace nadále poroste. Tento kurz se zaměřuje na specifika práce se seniory ve srovnání s jinými oblastmi sociální práce. Účastníci kurzu se v úvodu podrobněji seznámí s charakteristikami cílové skupiny seniorů a s trendy populačního vývoje. Těžiště kurzu leží ve výkladu aplikace etických zásad a standardů sociální práce ve vztahu k cílové skupině a zejména povahy vztahu mezi pečovatelem a klientem, který má vést klienta-seniora k udržování maximální možné soběstačnosti.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0356-SP/PC/PP.

Termíny

Termíny
O možnostech konání kurzů se prosím informujte na tel. číslech: +420 222 365 819, +420 734 844 468.
Pro firemní zákazníky a skupiny zájemců lze termín i místo konání kurzu zajistit dle požadavků klienta.
Rádi Vám vyhovíme!
lektor
Garant: Mgr. Markéta Outratová

Máte dotaz na tento kurz?

Telefon:   222 365 819
Mobil:   734 844 468
Email:   acz@aczprace.cz

Obsah kurzu

Úvod do gerontologie

 • Věk a proces stárnutí, charakteristiky stáří
 • Vývoj populace a demografické trendy
 • Sociální dopady a rizika stárnoucí populace
 • Udržování kvality života v pokročilém věku - současné trendy, dnešní a budoucí vývoj, mezinárodní priority v této oblasti

Aplikace profesních standardů v péči o seniory

 • Kategorie a klasifikace standardů kvality ve službách pro seniory
 • Řádné podávání informací o poskytovaných službách
 • Lidská práva a důstojnost. Etický kód sociální práce
 • Potenciální etické problémy, jejich rozpoznávání a prevence

Profesní prostředí v péči o seniory

 • Typy sociálních služeb pro seniory a jejich charakteristiky
 • Vnímání poskytovatelů pečovatelských služeb seniorům veřejností
 • Práva a povinnosti pracovníků poskytujících péči seniorům

Posilování nezávislosti u seniorů

 • Partnerský postoj ke klientům
 • Očekávání a skutečné potřeby klientů a jejich rodinných příslušníků
 • Podpora soběstačnosti u klientů a minimalizace jejich závislosti na poskytovaných službách
 • Procvičování praktických příkladů a situací

Prevence hrubého chování a násilí na klientech

 • Psychické a fyzické násilí či hrubé zacházení páchané na seniorech – detekce, prevence, zajištění pomoci
 • Rizikové skupiny seniorů, u kterých hrozí páchání psychického a fyzického násilí, základy prevence

Rekapitulace a opakování: Shrnutí a zopakování učiva, dotazy účastníků a zpětná vazba.

 

Absolvent kurzu bude umět definovat charakteristiky stáří, znát jeho věkové členění a základní populační vývoj v ČR a v Evropě, pochopí sociální dopady a rizika stárnoucí populace. Bude znát současné trendy a vývoj metod udržování kvality života ve stáří, získá přehled o mezinárodních prioritách v této oblasti. Bude dále znát základní doporučené standardy kvality ve službách pro seniory v ČR a jejich význam, bude umět řádně podávat informace o službách poskytovaných klientům-seniorům, bude schopen rozpoznat základní potenciální etické problémy a navrhnout způsob prevence v různých situacích. Bude znát typy sociálních služeb pro seniory a znát práva a povinnosti pracovníků poskytujících péči seniorům i zásady partnerského postoje ke klientům. Absolvent bude znát základní potřeby seniorů a možnosti podpory jejich soběstačnosti, bude umět vysvětlit možné rozdíly v očekávaných a skutečných potřebách klientů a jejich rodinných příslušníků. Bude umět vysvětlit pojem "špatné zacházení se starými lidmi" – EAN (Elder Abuse and Neglect), znát pět hlavních typů EAN, umět rozpoznat známky EAN, vědět, jaké jsou rizikové faktory EAN, jaká je prevence EAN a znát základní intervenční služby. Bude také znát rizikové skupiny seniorů, u kterých je nebezpečí, že budou obětmi páchání psychického a fyzického násilí a zvládne základy prevence páchání násilí na seniorech.

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem A2019/0356-SP/PC/PP. Kurz splňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Délka kurzu

Kurz má celkem 8 vyučovacích hodin.

Cena kurzu

Konečná cena kurzu je 1.950 Kč.

V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály a teplé i studené nápoje.

Místo konání

Učebna vzdělávacího centra ACZ
Týnská 21, Praha 1 - Staré Město

Učebna se nachází v centru Prahy v blízkosti Staroměstského náměstí. 

Učebna je v blízkosti stanic metra a tramvajových zastávek: Náměstí Republiky (metro B), Můstek (metro B a A), Staroměstská (metro A). O víkendech možno zdarma parkovat na veřejném parkovišti na Senovážném náměstí (cca 7 min. chůze od učebny).

Mám zájem o tento kurz

Prosím o zaslání informací o možnostech konání a termínech kurzu

Termín není stanoven!