Rétorika pro laiky

Vlastně jsme vám, ehm, chtěli říct, že každý člověk jakoby musí někdy hmmmm prezentovat sebe, svůj jakoby názor, čili svou práci, svůj tým nebo vlastně svou firmu. Prostě jako rétorickou dovednost můžeme upřímně řečeno využít nejen pracovně, ale de facto i při soukromých příležitostech, vole. Jak se vám líbí, takové to, no vycpávky?

Nikdo se nechceme ztrapnit při přípitku na svatbě, křtu, nebo jiné slavnostní příležitosti. A jistě si vzpomínáte na nějakou chvíli, ve které by vám umění rétoriky přišel vhod. Možná si vzpomínáte na mučivé chvíle ve škole před tabulí, kdy jste se zasekli, měli jste „okno“ a protože jste neuměli pracovat s trémou, nemohli jste ze sebe vydat ani hlásku, i když jste znali odpověď na otázku, na kterou se učitelka ptala. Nebo jste se celí splavení při pohovoru nepřirozeně blekotali před svým potenciálním zaměstnavatelem, když jste najednou měli být nezvykle formální a mluvit spisovně? Případně jste vyprávěli příběh a nepodařilo se vám ho vypointovat tak, jak jste si přáli a vaši posluchači se po sobě nejistě dívali, aby se přesvědčili, že nejsou jediní, kdo příběh nepochopil?

Rétorika neboli řečnictví je jazyková disciplína, která už od středověku učí umění výřečnosti, vybroušené mluvy a přesvědčování. Ačkoliv tyto schopnosti obvykle očekáváme u lidí, kteří mívají projevy před velkým publikem, tedy u politiků, učitelů, herců, obchodníků, manažerů, nebo dalších spíkrů, ve skutečnosti je využije každý člověk a ve výše zmíněných situacích byste se bezesporu cítili mnohem lépe, kdybyste dokázali uměním rétoriky v danou chvíli vládnout.

Je důležitější obsah, nebo forma?

To, co říkáme, je jistě podstatné. Ale abychom zaujali a udrželi pozornost posluchače, neměli bychom podceňovat ani formu.

Když si vzpomenete na své oblíbené předměty ze školy, jsou mezi nimi spíše ty, které učil nadšený profesor s poutavým projevem, nebo snad s nostalgií vzpomínáte na nudné hodiny monotónního projevu, založeného na četbě slajdů z meotaru? Nejspíše vám v hlavě utkvěla ta poutavější forma.

Zkuste si představit, jak by působil projev „I Have a Dream“, kdyby ho Martin Luther King nervózně četl z papíru. Nebo si představte projev „Ich Bin Ein Berliner“, kdyby John F. Kennedy mluvil jako „uspávač hadů“?

Bez patřičné formy není obsah svým publikem dostatečně vyslyšen. Podstatné je, že rétorika není umění, které ovládá jen několik vybraných talentů. Správně mluvit se totiž můžeme naučit úplně všichni.

Rétoriku se lze naučit

Nemusí z nás nutně být Kennedyové nebo Kingové, ale svůj projev může výrazně zlepšit po rétorické stránce každý. Čtení teorie rétoriky je jistě poučné a zajímavé, ale ke skutečnému umu se dopracujete především praxí.

V ACZ nabízíme řadu kurzů, které vám umožní zlepšit vaše komunikační a prezentační dovednosti. S tématem rétorika přímo souvisejí dva kurzy, Praktická rétorika a kurz Prezentační dovednosti.

Na jaké aspekty projevu a dovednosti se zaměřujeme v kurzech?

V našich kurzech se naučíte správně pracovat s těmito stránkami projevu:

 1. Dech, hlas a artikulace
 2. Tempo, rytmus, intonace, zdůraznění myšlenky
 3. Potlačení trémy
 4. "Parazitní" slova a slovní vata (např. vlastně, jakoby a další)
 5. Strukturování projevu, pointa
 6. Motivace posluchačů a kontakt s posluchačem, práce s gestem, postojem těla, nonverbální komunikace

Nejčastější rétorické nedostatky u našich klientů:

 • Řečník neumí pracovat s trémou.
 • Řečník mluví příliš potichu.
 • Řečník mluví příliš rychle.
 • Řečník mluví velmi monotónně a nedělá přestávky, aby zdůraznil určité myšlenky.
 • Projev nemá jasnou strukturu.
 • Projev není srozumitelný.
 • Řečník neumí motivovat posluchače a být s nimi v kontaktu (chybí oční kontakt, projev není přizpůsoben cílové skupině, apod.)

Naše kurzy jsou praktické

Hlavní předností našich kurzů zaměřených na rétoriku je jejich praktické zaměření. Účastníci zjistí, jaké jsou v oblasti rétorických dovedností jejich silné i slabé stránky a jakým způsobem mohou pracovat na svém zdokonalení.

Během kurzu jsou klienti pomocí různých netradičních metod, jako je například inscenační metoda a diskusní metoda vtaženi do děje a po celou dobu kurzu jsou aktivní. Zároveň jsou do kurzu zařazena rozličná rétorická cvičení a každý účastník dostane zpětnou vazbu nejen od lektora, ale i od ostatních účastníků.

Každý klient dostane na kurzu písemné materiály.  Klienti odchází z kurzu nejen s lepšími prezentačními dovednostmi, ale hlavně s větším sebevědomím. Účastnici zjistí, že rétorika se dá naučit a pochopí, jak na to. 

Podrobné informace ke kurzům:

Kurz Praktická rétorika

V kurzu Praktická rétorika se zaměříme na přípravu a strukturu prezentace a vystoupení. Naučíme se techniky zvládnutí stresu a trémy a naučíme se zaujmout publikum. Budeme se věnovat i řeči těla a hlasové průpravě.

Kurz Prezentační dovednosti

Kurz Prezentační dovednosti je určen všem, kteří chtějí zdařile prezentovat sebe, svou práci, svůj tým nebo svou firmu. Zaměřuje se na rozvoj komplexních prezentačních dovedností a to jak verbálních, tak neverbálních. Součástí kurzu jsou praktická řešení modelových a reálných situací formou videotréninku a cvičení.