Zdravý životní styl

Jak na zdravý životní styl?

Zdravý životní styl je pojem, pod kterým si každý představí něco jiného. Je to dobře. Každý člověk má jiné sny, plány, styl a zdravotní predispozice. Proto každý z nás potřebuje trochu něco jiného. Otázka potom zní, co by to mělo být? Paletu možných odpovědí představí na kurzu „Zdraví baví“ sympatická lektorka Dita Hrudová.

Zdravý životní styl

Co je zdraví? Většina lidí si pod tím představí fyzický stav, když člověk není nemocný. To ovšem není vše. Podle Světové zdravotní organizace je zdraví „stav plné tělesné, duševní a sociální pohody“. Původně jste nejspíš mysleli na tělesnou pohodu, ale zřejmě jste zapomněli na duševní a sociální aspekt zdraví. Představte si tyto tři oblasti jako trojúhelník a uprostřed jste vy. Když budete pečovat o všechny tři, budete se blížit zdravému životnímu stylu. Není to nutnost, ale má to jedinečnou přidanou hodnotu. Zdravý životní styl vám pomůže vést dlouhý a naplněný život.

Máte tušení, jak toho dostáhnout, ale nejste si jistí? Pochybnosti jsou zcela normální. Přijďte si porovnat vaše představy s Desaterem pro zdravý život. Třeba vám to pomůže utřídit si priority.

Není to ale jen o budoucnosti. Ve spěchu všedních dnů každý snadno zapomene na věci a lidi, na kterých mu nejvíce záleží. Vzpomene si až ve chvílích životních zvratů nebo na přelomu roku, když hodnotíme a plánujeme co dál. Život ale prožíváme právě teď.

Jídlo je radost

Jíte rádi? Vzdělání v dobrém stravování se v současné době stává nutností. Na kurzu uslyšíte o základních principech zdravé výživy a jejich vlivu na kvalitní život. Třeba potom už nebudete ovlivnitelní reklamou, ale budete mít na výběr potravin vlastní pouče
ný názor.

Stres je dobrý sluha, ale zlý pán

Stres může být i užitečný. Ano, jsou i takové případy. Většinou ho ale máme spojený s negativními emocemi. Avšak nemusí tomu tak být. Odolnost vůči stresu lze trénovat.

Umíte dýchat? Nebo lépe, umíte správně dýchat? Možná jste nevěděli, že existuje několik různých technik dechu. V životě je velkou výhodou umění jejich ovládání. Stanou se užitečnými pomocníky právě v emočně napjatých a stresových situacích.

Doba jedová

Každá doba měla své kladné a záporné stránky. Jenže jak žijeme v současném světě dnes a denně, chybí nám nadhled. Je obtížné si uvědomit, co nám přináší výhody a radost, a co je naopak zdrojem nepohody a vyčerpává nás. Je nejvyšší čas se nad tím zamyslet. Podněty k těm nejpalčivějším tématům budete moci probrat na kurzu.

Aktivní relaxace

Aktivní relaxací se obvykle rozumí pohyb. Někdo si pod tím představí nějaký druh sportu, jiný umývání oken, a další třeba procházku lesem.

Pravdu budou mít i ti, kteří budou preferovat pasivnější formy relaxace jako poslech hudby, čtení knihy, nebo mytí nádobí. Určit pomyslné lomítko mezi aktivní a pasivní relaxací není vždy jednoduché. Na druhou stranu o to ani tolik nejde. Důležitější je přínos relaxace, ať už ve formě pohybu nebo spíše odpočinku. Tělo a duše vyžadují péči. Aby zvládli náročné situace, potřebují významnou měrou také nasbírat síly.
Když k relaxačním aktivitám přidáte ještě nové znalosti dechových technik, posunete kvalitu svého života zas o trochu výš.

Vztahy

Někdo bez lidí nemůže být a jiný je příliš nevyhledává. Nezáleží na počtech přátel a známých. Na zdravý život má mnohem větší vliv kvalita mezilidských vztahů. Někdy se zdá, že sociální vazby jsou věda. Někdy stačí jen pár maličkostí a hned si budete vědět rady. Lidé nás totiž dělají šťastnějšími a je dobré vědět, jak tomu jít naproti nebo to pozitivně ovlivnit.

Zkuste si to osahat

Poslední část kurzu bude praktická a aktivnější než ty předchozí. Nemusíte se bát, vše je dobrovolné. Vyzkoušíte si jen ty aktivity, které vás budou zajímat. Můžete si sestavit svůj osobní plán ke zdraví s možností začít ho ihned naplňovat, vyzkoušet relaxační techniky, nebo zpracovat osobní inventuru dobrých a špatných návyků. Vést zdravý životní styl není věda, ale přirozenost, kterou by každý měl posilovat.

Co s sebou?

Otevřenou mysl a zvědavost.

Dita Hrudová má jedno velké přání. Abyste se na kurzu něco naučili, něco prožili a aby vám bylo líp, až půjdete domů.

CHCI SE PŘIHLÁSIT NA KURZ