Nová podoba zkoušek NSK Asistent/asistentka

Tento měsíc začíná platit nový hodnotící standard pro kvalifikační zkoušku Asistent/asistentka. A přináší velkou porci novinek. Některá kritéria úplně ruší a některá naopak přidává. Upravuje navíc podobu, jakou budou kritéria ověřována. Pojďme si shrnout, co všechno se mění a jak bude zkouška vypadat.

 

První změnou, které si všimnete, je změna názvu. Kvalifikace se již nejmenuje Asistent/ka, sekretář/ka, ale ponechává si pouze první část – Asistent/asistentka. To je jen kosmetická úprava vycházející ze změn na trhu práce.

 

A jaké odborné způsobilosti nyní hodnotící standard pro profesi Asistenta/asistentky stanovuje? K původním pěti přidává ještě jedno nové: znalost základů ekonomiky. Komunikaci nyní upřesňuje na komunikaci v sekretariátu. A k vedení administrativy přidává ještě práci s výpočetní technikou. Soubor kritérií tedy nově zní:

 

  • Vedení administrativy a práce s výpočetní technikou
  • Orientace v základních ekonomických pojmech
  • Uplatňování firemních procesů
  • Komunikace v rámci sekretariátu
  • Vystupování v souladu s pravidly společenského styku
  • Orientace v legislativních pravidlech pro zacházená s osobními a důvěrnými údaji

 

Při pohledu na jednotlivá kritéria je vidět, že standard podrobněji rozpracovává schopnost využívat výpočetní techniku pro jednotlivé úkoly. Reaguje tak na rozvoj různých aplikací a programů a nutnost umět je v praxi využívat. Účastník tak bude muset umět předvést, jak by vedl databázi kontaktů, sledoval úkoly, plánoval čas a zpracovával data. A to i jinak než papírově, jak tomu běžně bývalo.

 

Zásadní změnou je specifikace toho, jak mají být některá kritéria ověřována. Předchozí hodnotící standard nechával volnou ruku autorizovaným zástupcům, jak má probíhat praktické předvedení. Nyní se ale musí řídit danými způsoby zkoušení. Například schopnost vypracovat zápis z porady prokazuje účastník pomocí audio/ video nahrávky porady v rozsahu 15-20 minut. Dále uchazeč předvádí, jak by servíroval kávu a drobné občerstvení na poradě nebo schůzce. Nově se také zkouší dovednost psaní na klávesnici rychlostí 120 čistých úhozů za minutu. Při praktickém přezkušování využívá komise dále telefon a datové schránky. Veškerý text, který uchazeč na zkoušce vytvoří, je hodnocen z hlediska pravopisu.

 

Průběh zkoušky NSK Asistent/asistentka

Jak tedy po novém zkouška NSK vypadá? První částí zůstává písemný test. Jeho rozsah ale ustoupil ve prospěch praktickému ověřování dovedností. Písemné přezkoušení se týká tří kompetencí:

 

  1. Orientace v základních ekonomických pojmech a základech fungování trhu
  2. Uplatňování firemních procesů, tedy orientovat se v zásadách firemní kultury a její aplikace ve firmě
  3. Orientace v legislativních pravidlech pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji, konkrétně schopnost orientovat se v zákonech o ochraně osobních údajů a o archivnictví a spisové službě.

 

Doba testu je 30 minut na 20 otázek.

 

Následuje samotná praktická zkouška. Autorizovaná osoba si připraví modelovou situaci. Uchazeč má na přípravu 30 minut. Při zkoušce musí být ověřena všechna kritéria tedy všechny ostatní kompetence, které nebyly ověřeny písemně je nutno prakticky předvést. Ukázat vedení administrativy pomocí výpočetní techniky, vést simulovaný telefonický rozhovor, vyřešit konfliktní situaci, předvést zásady společenského chování a vystupování a vysvětlit pravidla pro zacházení s firemními dokumenty.

 

Celková doba zkoušky je 3-4 hodiny.

 

Platnost hodnotícího standardu

Nový hodnotící standard platí od 19. 6. 2020. Zkoušky, které ale byly naplánovány před jeho změnou se mohou až do 19. srpna řídit předchozím standardem. Máte zájem o absolvování zkoušky NSK? Podívejte se na naše termíny.

 

Spolu se změnou podoby zkoušek se musí změnit i kurz, který účastníky na zkoušku připravuje. Tým našich lektorů tak pracuje na úkolu aktualizovat skripta a didaktické pomůcky. Vymýšlí také nejvhodnější způsoby, jak účastníky kurzů dovednosti naučit. Na zkoušky studenty připravujeme ve dvou kurzech: v rekvalifikačním kurzu Asistent/ka v rozsahu 80 hodin a v kratším intenzivním kurzu Příprava na NSK Asistent/asistentka.