Kdy proplácí Úřad práce rekvalifikační kurz?

Věděli jste, že rekvalifikační kurzy proplácí Úřad práce nejen nezaměstnaným? Jaké jsou podmínky pro podání žádosti o proplacení rekvalifikace a jak postupovat? Shrnuli jsme pro vás roli Úřadu práce v rekvalifikacích. Dozvíte se, jestli jste i Vy kandidátem na úhradu kurzu a získáte návod, jak žádost zařídit.

Rekvalifikace je způsob, jak zvýšit své uplatnění na trhu práce. Umožnuje změnit svou stávající kvalifikaci nebo získat novou. Oproti studiu vysoké školy zaberou rekvalifikační kurzy jen několik týdnů. Pro někoho jsou ale překážkou výdaje spojené s jeho absolvováním. Klíčová je tak role Úřadu práce, který může celé kurzovné účastníkovi proplatit. Kdo má ale na proplacení nárok? Pojďme si přiblížit jednotlivé podmínky:

1. Žadatel musí být v evidenci Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání.

Uchazeč o zaměstnání je evidován na ÚP jako nezaměstnaný. Nezáleží na tom, jak dlouho. Zájemce o zaměstnání je ten, který v daném oboru je zaměstnán, ale cítí se být ohrožen na trhu práce. To znamená, že existují obavy, že může o svou pozici přijít, pokud rekvalifikaci nepodstoupí. Jako zájemce se můžete zaevidovat při žádosti o úhradu kurzovného.

2. Žadatel musí mít odpovídající vstupní kvalifikační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz a pro výkon profese, na kterou se kvalifikuje.

Tyto podmínky se liší pro každý kurz i profesi. Bývá to dovršení věku 18 let, dosažený stupeň vzdělání, znalosti práce s počítačem a jiné znalosti a dovednosti.

3. Žadatel musí být zdravotně způsobilý pro absolvování rekvalifikačního kurzu a pro výkon své profese.

Pro některé kvalifikační zkoušky je nutné doložit zdravotní způsobilost potvrzením od praktického lékaře. Zdravotní stav musí také dovolovat absolvování kurzu a výkon profese.

4. Rekvalifikace musí být potřebná.

Úřad práce vyhodnocuje dosavadní kvalifikace žadatele. Kvalifikace musí zvýšit uplatnění na trhu práce a nebýt nadbytečná.Rekvalifikace musí být účelná.

Po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.

Z výše uvedených podmínek také nepřímo vyplývá, že ÚP jiné než rekvalifikační kurzy (například zájmové, tvůrčí, seberozvoje apod.) neproplácí. Pokud si nejste jisti, zda uvedené předpoklady splňujete, je vždy nejjistější kontaktovat přímo ÚP a seznámit je se svou situací.

Jak podat žádost o proplacení rekvalifikace?

Splňujete všechny podmínky? Můžete začít připravovat žádost o proplacení rekvalifikace. Kurz, který chcete absolvovat si můžete vybrat sami nebo se poradit s pracovníkem Úřadu práce a nechat si ho vybrat.

Rekvalifikační kurzy pořádají jen vzdělávací instituce k tomu oprávněné. Pokud se rozhodnete vybrat si rekvalifikační kurz sami, doporučujeme i tak jako první zamířit na ÚP a ověřit si, že rekvalifikaci považují ve vašem případě za potřebnou a účelnou. Pracovníky informujte o svém záměru a evidujte se jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání.

Jako další zamiřte do zvolené vzdělávací společnosti. Dbejte na to, aby bylo v popisku kurzu jasně uvedeno, že kurz je akreditovaný. Vzdělávací společnost vyplní formulář potvrzující, že pořádá požadovaný rekvalifikační kurz a uvede jeho cenu. Formulář získáte při první návštěvě Úřadu práce nebo si ho můžete stáhnout na jejich stránkách.

S vyplněným formulářem zamiřte zpět na ÚP. Můžete využít také datovou schránku nebo e-mail s elektronickým podpisem. Žádost musíte donést alespoň 30 dní před konáním zvoleného kurzu.

Na co si dát pozor?

Po schválení žádosti můžete nastoupit na domluvený kurz. Nyní musíte splnit podmínky jeho absolvování. Bývá to 80% docházka a účast na závěrečné zkoušce. V případě, že podmínky nesplníte, celý rekvalifikační kurz si budete muset hradit sami. Absolvování kurzu si tak dobře promyslete. Zvažte, zda budete mít čas pravidelně docházet a zda Vás obsah kurzu bude bavit a motivovat.

Plánujete absolvovat rekvalifikační kurz? Podívejte se také na naši nabídku. Pokud si stále nejste jistí nebo potřebujete více informací, neváhejte nás kontaktovat. Máme dlouholeté zkušenosti se zprostředkováním rekvalifikačních kurzů a jejich proplácením ÚP.