Jak oživit teambuildingový program?

Připravujete společný den pro zaměstnance nebo teambuildingovou akci? Zařaďte do programu jeden z našich kurzů a spojte zábavné s užitečným. Kurzy jsou skvělým způsobem, jak zaměstnance pracující z domova opět spojit v celek.

Někteří se již vrací do kanceláří, mnozí stále pracují z domova. A možná už napořád. Manažeři se tak musí snažit, aby rozptýlení pracovníci stále fungovali jako jeden tým. Ve firmách vzrostla důležitost pravidelných setkání a stmelování kolektivu. Porady neslouží jen jako prostředek k výměně informací, ale také k tomu, aby se kolegové viděli a upevňovali vztahy. Pokud to situace umožní, jsou nejlepší porady „off-line“. Zaměstnanci věnují plnou pozornost dění ve firmě a mají příležitost se setkat.

Aby to nebyly jen rutinní porady nebo bezcílné posedávání, jezdí naši lektoři do firem a vedou kurzy, semináře a workshopy. Zpestřují teambuildingový program a přispívají ke stmelování kolektivu. Jedná se o akce jednorázové, ale i pravidelné, například po měsíčních poradách. Pokaždé se tak mohou zaměstnanci těšit na nové téma. Při společných cvičeních se nejen pobaví, ale nové dovednosti si upevní. Získané znalosti převádějí ihned do praxe.

Jaké kurzy se hodí na teambuildingový program?

Obsah kurzu závisí na tom, čím se firma zabývá nebo s čím aktuálně zápasí. Bývají to ale témata odlehčená, zaměřená na tzv. soft-skills. Často jsou to například:

  • asertivita,
  • etiketa,
  • komunikace,
  • syndrom vyhoření,
  • time management v době homeoffice,
  • prezentační dovednosti
  • rétorika

Témata jsou přizpůsobena na míru potřebám zaměstnanců. Mluví se o konkrétních situacích a nově nabyté znalosti je možné vzápětí převést do praxe.

Možnosti kurzů

Nejčastěji jezdí lektoři přímo do firmy. Stačí si s námi jen upřesnit téma a termín konání. Manažeři naše kurzy využívají jako teambuildingové aktivity, zpestření a prostředek získání nových znalostí. Před nebo po kurzu může navazovat jiný vnitrofiremní program.

Zvláště mimopražští vítají možnost využít naše učebny v blízkosti Staroměstského náměstí. Vzdělávací akci lze spojit s prohlídkou centra Prahy, jídlem v okolních restauracích nebo jiným programem.

On-line teambuilding

Nově pořádáme teambuilding i on-line. Seminářů se tak mohou zúčastnit kolegové ze všech koutů republiky pohodlně z domova. I na dálku lze pracovat v týmech, plnit úkoly a přitom se něco zajímavého dozvědět. Naši lektoři mají připravenu řadu aktivit pro on-line prostředí.

Máte otázky k našim firemním kurzům, které byste rádi zařadili do svého teambuildingového programu? Kontaktuje nás.