Příspěvky pro začínající podnikatele

Start podnikání je vždy spojen s řadou rizik a není snadný. Stát začínající podnikatele podporuje formou různých dotací. Pokud jste zrovna nezaměstnaní a zvažujete vlastní podnikání, existují hned dva příspěvky, o které je možné zažádat přes úřad práce. Přečtěte si, jaké to jsou, jestli o ně můžete žádat a na co je využít.

 

Příspěvek na zřízení účelného pracovního místa

Tento příspěvek je sice původně určen pro zaměstnavatele, ale využívat ho mohou i OSVČ. Zjednodušeně se mu říká příspěvek na podnikání. Společensky účelným pracovním místem je i takové pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Plánujete-li tedy vlastní podnikání v oboru, kde nemůžete sehnat zaměstnání, můžete se o dotaci ucházet.

V době podávání žádosti musí být žadatel o příspěvek přihlášen na úřad práce a evidován jako uchazeč o zaměstnání. Přihlášen zde musí zůstat po celou dobu vyřizování žádosti, až do oznámení rozhodnutí. V opačném případě by byla žádost označena za bezpředmětnou.

Při hodnocení žádosti úřad práce přihlíží k situaci na trhu práce, věku a kvalifikaci žadatele, oblasti podnikání a kvalitě zpracování podnikatelského záměru. Nevíte jak sepsat podnikatelský záměr? Naučit se ho zpracovávat můžete na kurzu Základy podnikání. Absolvování rekvalifikačního kurzu může být také jednou z podmínek pro získání příspěvku.

Příspěvek může být poskytnut jako:

  • návratný příspěvek,
  • příspěvek na úhradu úroků z úvěrů nebo
  • jiný účelově určený příspěvek.

Může se tedy použít například na počáteční investice do vybavení nebo financování úvěru. Nejedná se naopak na nájemné nebo nákup materiálu pro výrobu, tedy provozní náklady. Důležité je umět potřebu příspěvku podložit stejně jako zanalyzovat pečlivě náklady podnikání.

Výše příspěvku na podnikání

Kolik peněz můžete získat? Výše příspěvku není pevně stanovena. Komise posuzuje každý případ individuálně na základě žádosti. Maximální možná výše příspěvku se odvozuje od průměrné mzdy daného čtvrtletí a nemůže přesáhnout její šestinásobek. Dnes je možné získat až 163.320,– Kč (vztaženo ke 3. čtvrtletí 2021).

Žádost se podává písemně. Formulář je k dostání na stránkách MPSV. Na svém úřadu práce se informujte, zda máte možnost se o příspěvek ucházet a s kým ji domlouvat. V případě, že budete úspěšní a příspěvek získáte, budou jasně stanoveny podmínky, na co budou peníze použity a v jakém časovém horizontu. Počítejte pak s kontrolami. Při nedodržení podmínek je povinnost příspěvek vrátit.

Příspěvek překlenovací

Druhým příspěvkem je tzv. překlenovací. Je určen těm, kteří se rozhodli ukončit zaměstnání a nastartovat dráhu podnikatele. S tím jsou samozřejmě spojeny obavy o počáteční náklady a rozjezd. Stát tak pomáhá překlenout toto náročné období. Na rozdíl od příspěvku na zřízení pracovního místa je určen na úhradu nákladů spojených s provozem, jako je nájem nebo nákup materiálu.

O příspěvek se žádá na úřadu práce a musíte zde být vedeni jako zájemci o zaměstnání. K písemné žádosti dokládáte potvrzení o bezdlužnosti a analýzu předpokládaných provozních nákladů, na které příspěvek chcete čerpat.

Za provozní náklady se považují:

  • nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených
  • náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků
  • náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné činnosti

Jak tyto náklady pečlivě naplánovat a vytvořit přehledný rozbor se naučíte v kurzu Základy podnikání. Z kurzu odcházíte s vlastním podnikatelským plánem.

Výše překlenovacího příspěvku

Maximální možná výše příspěvku je nižší než u předchozího, vyplácí se ale měsíčně. Jedná se čtvrtinu průměrné mzdy. Vztaženo k třetí čtvrtině roku 2021, byste tak mohli čerpat až 9.375 Kč a to po dobu až 5 měsíců. O jednotlivých výších a době čerpání rozhoduje samozřejmě úřad práce. Rozhodující je obtížnost umístění uchazeče o zaměstnání a společenská prospěšnost oboru podnikání v daném regionu.

Oba příspěvky jsou nenárokové a nedostane je zdaleka každý v plné výši. I tak se ale vyplatí o ně zažádat. Při startu podnikání se hodí každá finanční pomoc. Situaci na trhu práce v daném regionu neovlivníte. Můžete zabodovat jen kvalitou zpracování podnikatelského záměru.