prvni-pomoc-pro-pedagogicke-pracovniky.jpg

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

 

Znalost první pomoci je užitečná pro každého z nás, pro pedagogického pracovníka je tato dovednost dokonec velmi důležitá.  Na tomto kurzu se naučíte reagovat na situace, kdy se váš žák může dostat do ohrožení zdraví či dokonce života. Osvojíte si vhodné postupy řešení různých typů zdravotních problémů, se kterými se můžete při své pedagogické práci setkat. V průběhu kurzu se seznámíte s pravidly, jak lze některým zdraví ohrožujícím situacím předcházet.

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy.

Termíny

Termíny
O možnostech konání kurzů se prosím informujte na tel. číslech: +420 222 365 819, +420 734 844 468.
Pro firemní zákazníky a skupiny zájemců lze termín i místo konání kurzu zajistit dle požadavků klienta.
Rádi Vám vyhovíme!
lektor
Garant: Mgr. Eva Jandová

Máte dotaz na tento kurz?

Telefon:   222 365 819
Mobil:   734 844 468
Email:   acz@aczprace.cz

Cíl kurzu:

Absolventi kurzu získají znalosti a praktické dovednosti v poskytování první pomoci zejména v situacích denní školní praxe. Osvojí si obecné zásady a postupy poskytnutí první pomoci a zvládnutí neodkladné přednemocniční péče. Budou schopni diferencovat poskytnutí první pomoci ve vztahu k věkovým odlišnostem zraněných v přirozených podmínkách výchovně-vzdělávacího procesu nebo na různých školních a mimoškolních akcích (škola v přírodě, výlety apod.). Seznámí se s postupy poskytnutí první pomoci při stavech ohrožujících život, úrazových a neúrazových stavech, při tepelných poraněních, náhle vzniklých poruchách chování a při polohování poraněných. Získají orientaci ve specifických rizikových faktorech a v prevenci úrazů u dětí a mládeže.

Osnova kurzu:

1. den

 • Zabezpečení místa nehody
  • Orientace na místě nehody
  • Třídění raněných
  • Bezpečnost zachránce
 • Transport raněného
  • Pravidla a způsob vyprošťování raněných
  • Zásady odsunu raněných
 • Kontrola životních funkcí, stabilizovaná poloha
  • Postup a praktický nácvik při kontrole životních funkcí raněného
  • Předvedení stabilizované polohy a polohování raněného
 • Zástava krvácení, krytí rány
  • Zásady a praktický nácvik první pomoci při zastavení masivního krvácení
  • Způsoby krytí rány
 • Srdeční zástava
  • Identifikace srdeční zástavy
  • Postup kardiopulmonální resuscitace.
  • Praktický nácvik
 • Srdeční a dýchací záchvat
 • Zraněný s dýchacími obtížemi
 • Postižení v bezvědomí

2. den

 • Spáleniny a krvácející rány
  • Prevence a příčiny
  • Technická první pomoc
  • Ošetření popálených ploch
  • Nácvik ošetření ran
 • Záchvatové stavy
  • Astmatické záchvaty
  • Prudké alergické reakce
  • Naléhavé stavy při cukrovce
  • Jejich příčiny, rozpoznání, průběh a první pomoc
 • Tepelná a chemická poranění
  • Příznaky a poskytnutí první pomoci
 • Poranění pohybové aparátu
  • Identifikace jednotlivých typů poranění pohybového aparátu
  • Praktický nácvik poskytnutí první pomoci
 • Uvíznutí cizího tělesa
  • Příčiny a příznaky uvíznutí cizího tělesa v oku, uchu, nose nebo v ráně
  • Praktický nácvik první pomoci s využitím zdravotnických pomůcek
 • Křečové stavy
  • Příčiny a rozpoznání typů křečových stavů
  • První pomoc při křečových stavech
 • Intoxikace
  • Rozpoznání stavu a typu intoxikace
  • Postup poskytnutí první pomoci

Délka kurzu

Kurz má celkem 20 vyučovacích hodin. Je zakončen krátkou modelovou situací ověřující získané znalosti a dovednosti. Kurz je akreditovaný Ministerstvem mládeže, školství a tělovýchovy. 

Lektorka kurzu

Mgr. Eva Jandová

Mgr. Eva Jandová vystudovala Vysokou školu zdravotnictví a sociální práce sv. Alžběty v Bratislavě se zaměřením na oblast primárního, klinického a preventivního ošetřovatelství. Aktivně působí v Záchranné službě Středočeského kraje. Má bohatou praxi z Oblastní nemocnice Kladno (5 let), Nemocnice Brandýs nad Labem (1 rok), Masarykově nemocnice Rakovník (4 roky), Fakultní nemocnice Praha Motol (5 let) a Ústřední vojenské nemocnice (2 roky).

Jako lektor a pedagog působí od roku 2014, v roce 2018 získala kvalifikaci Lektor dalšího vzdělávání. Vede také akreditovaný kurz První pomoci pro pracovníky v sociálních službách.

 

Místo konání

Učebna vzdělávacího centra ACZ
Týnská 21, Praha 1 - Staré Město

Učebna se nachází v centru Prahy v blízkosti Staroměstského náměstí. 

Učebna je v blízkosti stanic metra a tramvajových zastávek: Náměstí Republiky (metro B), Můstek (metro B a A), Staroměstská (metro A). O víkendech možno zdarma parkovat na veřejném parkovišti na Senovážném náměstí (cca 7 min. chůze od učebny).

Mám zájem o tento kurz

Prosím o zaslání informací o možnostech konání a termínech kurzu

Termín není stanoven!