zakladni-specifika-a-zasady-komunikace-s-zaky-se-smyslovym-postizenim.jpg

Inkluze žáků se zdravotním postižením

Tento kurz se věnuje inkluzi dvou skupin žáků se zdravotním postižením a to žákům se sluchovým a zrakovým postižením. V kurzu se účastníci naučí formy, specifika a zásady komunikace osob se sluchovým a zrakovým postižením, včetně preferovaných forem u jednotlivých skupin se zaměřením na děti a mladistvé. Kurz Základní specifika a zásady komunikace s žáky se smyslovým postižením je akreditován Ministerstvem mládeže školství a tělovýchovy v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Termíny

Termíny
O možnostech konání kurzů se prosím informujte na tel. číslech: +420 222 365 819, +420 734 844 468.
Pro firemní zákazníky a skupiny zájemců lze termín i místo konání kurzu zajistit dle požadavků klienta.
Rádi Vám vyhovíme!
lektor
Garant: Mgr. Markéta Outratová

Máte dotaz na tento kurz?

Telefon:   222 365 819
Mobil:   734 844 468
Email:   acz@aczprace.cz

Cílem kurzu Základní specifika a zásady komunikace s žáky se smyslovým postižením je pochopit základní důsledky bariér v oblasti verbální komunikace při postižení sluchu a z nich plynoucí speciální potřeby, význam zrakového vnímání a specifika nonverbální komunikace při postižení sluchu. Po absolvování kurzu se účastníci budou orientovat se v možnostech písemné komunikace při postižení zraku, pochopí kompenzační a informační funkci hmatu a sluchu při postižení zraku a základní zásady efektivní a důstojné komunikace s žáky s jednotlivými stupni zrakového postižení.

Obsah kurzu:

  • Úvod do pedagogiky osob se smyslovým postižením
  • Formy komunikace a kompenzace při postižení sluchu
  • Specifické služby pro osoby se sluchovým postižením v oblasti komunikace
  • Práce s texty pro osoby se sluchovým postižením
  • Úvod do tyflopedie, speciální potřeby žáků se zrakovým postižením 
  • Specifika verbální a neverbální komunikace u osob se zrakovým postižením
  • Kompenzační a informační funkce hmatu a sluchu při postižení zraku
  • Písemná komunikace nevidomých a slabozrakých osob 
  • Závěrečné shrnutí a příklady dobré praxe

Délka kurzu:

12 vyučovacích hodin

Lektorka kurzu:

Mgr. Markéta Outratová je absolventka oboru speciální pedagogika Karlovy univerzity. Její doktorská práce se zabývala sociální rehabilitací osob se zrakovým postižením. Od roku 2007 se věnuje poradenské a lektorské činnosti v oblasti komunikace a psychologie pro ososby se zdravotním postižením. Lektorskou činnost prováděla pro Národní radu osob se zdravotním postižením ČR , Vzdělávací isntitut Sředočeského kraje, Tyflodrom o.p.s. Vyučovala např. komunikaci s klienty se zdravotním postižením pro pracovníky Úřadu práce a Specifika komunikace se studenty se speciálními potřebami pro učitele SŠ. 

Cena kurzu:

1.990 Kč včetně DPH

Místo konání

Učebna vzdělávacího centra ACZ
Týnská 21, Praha 1 - Staré Město

Učebna se nachází v centru Prahy v blízkosti Staroměstského náměstí. 

Učebna je v blízkosti stanic metra a tramvajových zastávek: Náměstí Republiky (metro B), Můstek (metro B a A), Staroměstská (metro A). O víkendech možno zdarma parkovat na veřejném parkovišti na Senovážném náměstí (cca 7 min. chůze od učebny).

Mám zájem o tento kurz

Prosím o zaslání informací o možnostech konání a termínech kurzu

Termín není stanoven!