e-learningovy-kurz-lektor.jpg

E-learning - Lektor dalšího vzdělávání

E-learning je moderní způsob výuky, kdy student nemusí docházet do učebny, ale může se vzdělávat z pohodlí svého domova prostřednictvím počítače připojeného k internetu. Výuka probíhá pomocí strukturovaného programu a zároveň je vedena lektorem, se kterým lze úkoly elektronicky konzultovat a který následně úkoly vyhodnocuje.

Termíny

lektor
datum
čas
cena
 
RNDr. Olga Karousová
2850,- Kč
lektor
Garant: RNDr. Olga Karousová

Máte dotaz na tento kurz?

Telefon:   222 365 819
Mobil:   734 844 468
Email:   acz@aczprace.cz

Kurz je koncipován tak, aby studenti po jeho zvládnutí byli plně připraveni pro absolvování rekvalifikační zkoušky Lektor dalšího vzdělávání dle Národní soustavy kvalifikací, a to včetně všech potřebných podkladů. Kurz připravuje na teoretickou i na praktickou část zkoušky. Po zvládnutí základních pojmů andragogiky a pedagogiky si postupně vybudujete vlastní vzdělávací program a minutový scénář, který můžete při zkoušce prezentovat. Navíc je kurz doplněn o vysvětlení základních psychických jevů, psychohygienu, přípravu na hodinu a komunikační dovednosti. Důležitá pro vás bude také kapitola týkající se programu MS PowerPoint, bez jehož znalostí se dnes už výuka téměř neobejde.

Na studium nejste sami. Náš lektorský tým je k dispozici pro poskytnutí zpětné vazby k vypracovaným materiálům a také pro vaše dotazy. Přístup do kurzu je doživotní a k materiálům budete mít přístup už napořád. E-learning navíc stále průběžně aktualizujeme s tím, jak se v čase mění vzdělávání. Kurz je postaven na celosvětově nejpoužívanější platformě pro výuku na dálku moodle.

 

Cíle e-learningového kurzu Lektor dalšího vzdělávání

Kurz si klade za cíl naučit absolventy základy psychologických, komunikačních, prezentačních a pedagogických dovedností. Součástí kurzu je také výuka počítačového programu PowerPoint, který je nejrozšířenějším programem pro tvorbu prezentací. Jeho ovládání ve spojení se získanými dovednostmi a schopnostmi vám umožní provádět lektorskou činnost přehledněji, odborněji, moderněji a hlavně efektivněji.

Mimo jiné se na kurzu naučíte:

  • základní pojmy pedagogiky a andragogiky
  • specifika vzdělávání dospělých
  • jak stanovit správně cíle výuky
  • vytvořit vzdělávací program
  • jaká je struktura hodiny a jak se připravuje minutový scénář
  • co jsou to didaktické techniky a pomůcky
  • jaké jsou metody a formy výuky
  • k čemu je a jak probíhá pedagogická diagnostika
  • připravit prezentaci v programu MS Powerpoint
  • pravidla komunikace a asertivního jednání.

 

Časová náročnost: 24 hodin

Místo konání

U vás doma.
E-learningové kurzy je možné studovat z domova.

Přihlásit na kurz

   
Přidáním dalších účastníků, získáte slevu 15% na celou objednávku.
(cena uvedena vč. DPH 21%)