Od ledna 2005 se Vzdělávací centrum ACZ podílí na řadě evropských projektů v oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů.

Projekty jsou často zaměřeny na skupiny osob znevýhodněných na trhu práce, jako jsou například zdravotně postižení občané nebo ženy na či po mateřské dovolené, jejichž společným rysem je nezaměstnanost. Vzdělávací kurzy a jiné aktivity jsou pro tyto skupiny občanů zdarma a pořádají se v oblastech se zvýšenou mírou nezaměstnanosti. Projekty tak pomáhají konkrétním klientům zvýšit své šance při uplatnění na trhu práce či se zařadit do běžného života.


 logo erasmus+ 

Projekt ACE

ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ V EVROPSKÉM SEKTORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

K nejvýraznějším demografickým trendům v zemích EU patří stárnutí obyvatelstva. Pro budoucnost EU je proto nesmírně důležité tento trend adekvátně podchytit. Jedním z nejdůležitějším elementů řešení otázky stárnutí populace je odborná příprava personálu pracujícího v sektoru sociálních služeb pro seniory. Současný stav není vyhovující a je proto nutné aktualizovat či připravit nové vzdělávací programy pro přípravu profesionálních pracovníků působících v tomto sektoru.


Konsorcium pěti partnerských zemí EU pod vedením naší společnosti proto připravilo nový vzdělávací systém, který oslovuje existující naléhavé potřeby sektoru. V rámci projektu ACE jsme připravili řadu produktů, včetně kompletních výukových materiálů kurzu SSW pro pracovníky péče o seniory v domácím a komunitním prostředí, které jsou Vám na našich webových stránkách zdarma k dispozici.


Chcete se dozvědět více o kurzu? Podívejte se na video o kurzu a jeho přípravě.

Projektové výstupy ke stažení zdarma:


Oficiální stránky projektu ACE naleznete zde

                                          logo ace