Eu-projekty

ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ V EVROPSKÉM SEKTORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY

K nejvýraznějším demografickým trendům v zemích EU patří stárnutí obyvatelstva. Pro budoucnost EU je proto nesmírně důležité tento trend adekvátně podchytit. Jedním z nejdůležitějším elementů řešení otázky stárnutí populace je odborná příprava personálu pracujícího v sektoru sociálních služeb pro seniory. Současný stav není vyhovující a je proto nutné aktualizovat či připravit nové vzdělávací programy pro přípravu profesionálních pracovníků působících v tomto sektoru.

Oficiální stránky projektu ACE

Cílem partnerství ACE:

Je vyvinout a ověřit inovativní vzdělávací program pro přípravu pracovníků působících v oborech péče o seniory a zároveň, pomocí nově vyvinutého nástroje ECVET, podpořit přenositelnost jejich pracovních kompetencí v rámci zemí EU. K hlavním charakteristikám nového systému bude zejména patřit:

1. Unifikovaný vzdělávací systém:

Vzdělávací obsah bude jednotný pro všechny země partnerství ACE, tím bude účinně podpořena transparentnost pracovních požadavků a nadnárodní mobilita pracovníků působících v sektoru sociálních služeb péče o seniory.

2. Modulární design:

Vzdělávací program bude rozdělen do krátkých, specificky zaměřených modulů tak, aby umožnil co nejpružnější přípravu studentů majících různé vstupní kompetence a odlišné pracovní zkušenosti.

3. Využití on-line nástrojů:

Kombinace prezenčních a on-line výukových metod (blended learning) umožní diferenciovanou výuku a ověřitelnost znalostí, dovedností či kompetencí, které studenti nabyli v různých kontextech své předchozí profesní kariéry.

 Více o projektu ACE.

 

Úkolem nového vzdělávacího systému je odstranit nesoulad mezi skutečnými potřebami seniorů a pracovními kompetencemi personálu pečujícího o seniory. Zřetelného zlepšení je v tomto směru třeba docílit zejména v oblasti transversálních klíčových kompetencí. Zapojením nově vytvořeného systému ECVET pro hodnocení a validaci profesních kompetencí bude posílena pracovní mobilita a přenositelnost kompetencí pracovníků sociální péče o seniory v rámci EU.

Partnerství ACE, které projekt realizuje, je složeno z pěti partnerských organizací, které mají všechny dlouhodobé pracovní zkušenosti s cílovou skupinou projektu: Koordinátorem projektu je společnost ACZ, spol. s r.o. z Prahy (České republiky), která je poskytovatelem celoživotního vzdělávání, stejně jako další partner, ibs Institut z Brém (Německa).  Partnerství je dále tvořeno poradenskou organizací Socializacijos ir darbinio mokymo centras (SDMC) z Vilniusu (v Litvě), veřejnou příspěvkovou organizací Provicia di Livorno Sviluppo, z Livorna (v Itálii) a poskytovatelem rehabilitačních služeb Rehabilitation Centre for Physically Disabled People z Budapešti (v Maďarsku).

 

 

 

 

 

 

 

 

over 50 Working to Improve Silver Economy

 

 

 

 

 

Mezinárodní projekt financovaný z programu Leonardo da Vinci.

Číslo projektu: CZ/12/LLP-LdV/PS/P134064

Projekt začal v červenci 2013 a skončil v červenci 2014.

 

Spolu s partnery z Itálie, Francie a Dánska se v tomto projektu zaměřujeme na rozvoj počítačových dovedností u pracovníků starších než 50 let.

Počítačové dovednosti jsou klíčovým aspektem v současném pracovním životě, který u skupiny lidí starších 50ti let často rozhoduje o jejich pracovním uplatnění. Projekt má za úkol umožnit výměnu zkušeností a znalostí v této oblasti mezi odborníky, lektory i další profesionály. Tito mají pracovat na rozšíření možností přístupu starších obyvatel k IT, moderním technologiím a e-learningu. V projektu se partneři zaměřují také na metody učení IT dovedností a specifické potřeby této věkové skupiny. 

Aktualita

Je-li vám více jak 50 let, oceníme, pokud nám vyplníte dotazník v tomto odkazu. Dotazník má cca 20 otázek a jeho vyplnění trvá krátkou dobu. Dotazník se týká vašeho používání počítačů, tabletů a mobilních aplikací.

Za jeho vyplnění Vám děkujeme.

Proběhlá setkání:

 • Listopad 2012 - Livorno
 • Březen 2013 - Praha
 • Září 2013 - Kodaň
 • Listopad 2013 - Pisa
 • Březen 2014 - Livorno
 • Červen 2014 - Marseille

Plánovaná setkání:

 • Projekt se již blíží ke konci, všechna setkání již proběhla.

Popis v Angličtině:

The partnership brings together players (IT, CZ, DK, FR, UK) specialized in facilitating the access to digital skills for older workers at risk of losing employment, to allow them to remain active in society and at work, avoiding situations of marginalization and unemployment. For this reason they will act on the computer illiteracy that plagues most workers over 50 who need to acquire new skills in order to have a reposition in the labour market, caused by the crises of the companies and by the conversions to other sectors that require new profiles and career paths. The project aims to enhance and maximize the employment potential existing in the labour market, acting on the services provided to public bodies to enable older workers to access paths e.learning, keeping lower the digital divide and facilitating their stay on labour market.

The project intends to build a network of exchanges for training professionals/tutors/operators through meetings and discussion, workshops and individual mobilities focused on specific topics to provide an effective access to IT and DL paths for older workers.

In detail, they will address the learning methods to redirect people over 50 towards learning by means of exercise of the memory, the development of attention, concentration, synthesis and reporting, thanks also to multimedia tools, methods of planning training courses for computer basic science and distance learning by open systems (e.g. the constructivist approach) and techniques to facilitate interaction, opportunities for professional training in distance learning and/or training. The aim is to build an approach and a method for ensuring access to IT and digital learning for older workers, to be integrated in the employment strategies of the partners.

The scenario outlined by the Europe 2020 strategy requires that all EU citizens can have the tools to acquire professional skills and those essential to promote their employability, to remain in the labour market building a more cohesive and inclusive society. Because of the crisis and the speed changes in the global economy, more and more companies spend large groups of workers to other sectors, or use social safety nets to allow them to access to training paths and entry into new contexts and companies (phasing out strategy). Most of them have already spent a considerable part of their professional career and are unprepared to the change, but their stay in the labour market is strategic to extend working lives, increase employment and to avoid a burden on pension systems.

Recently the European Commission (2012 Ageing Report) points out that the financial and economic crisis resulted in the total number of employed persons (aged 15 to 64) falling by 25% in EU-27 from the third quarter of 2008 to the second quarter of 2011. But in the same period, the number of employed persons aged 50 to 64 years increased by 5.8% while the number of employed persons aged 65 or over rose by 4.1%. The projections point that between 2010 and 2060 an employment rate for women aged 55 to 64 is expected to rise by 20.9 percentage points, while that for men is projected to increase by 5.1 points. In Italy last reform of the labour market has raised the retirement age to 67 years for men and to 62 for women, so the number of elderly people who need to stay active and to work is increasing. As the prevailing model in the labour market is the flexicurity, the lifelong learning and e.Learning will play a decisive role in requiring and providing skills to give new job opportunities and active citizenship. Computer skills are increasingly important to ensure the access to the training systems like the e.learning and to participate fully in the company's innovations. Therefore, computer literacy will be necessary to plug the digital divide that affects a significant portion of those workers who, especially after the age of 50, have low qualifications and little familiarity with the learning in general, as they don't exercise the cognitive tools that move the simplest tasks of knowledge acquisition (concentration, storage, synthesis, etc.), and therefore should deal with insurmountable obstacles to access to vocational training and to exercise the active citizenship.

20. 6. 2012 v Praze

Tisková zpráva

Úvodní konference projektu Druhá šance pro práci a rodinu

Vzdělávací centrum ACZ uspořádalo dne 20. 6. 2012 konferenci informující o začínajícím projektu Druhá šance pro práci a rodinu (CZ.1.04/3.4.04/76.00202). Tento projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosta ze státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je snížení nerovnováhy v zaměstnanosti mužů a žen v oblasti mezi Plzní a Prahou.

Vzdělávací centrum ACZ je zkušeným realizátorem Evropských projektů; mezi jinými na podzim 2011 úspěšně zakončilo dva projekty na podporu zaměstnanosti žen (Vzdělání pro práci i rodinu, Zvládnu práci i rodinu).

Druhá šance pro práci a rodinu začala v dubnu 2012 a bude trvat až do konce března roku 2015. Projekt je určen všem ženám v oblasti mezi Plzní a Prahou (okresy: Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany, Beroun, Kladno, Rakovník, Příbram, Praha-západ). Tato oblast byla vybrána díky své specifičnosti v oblasti pracovního života mužů a žen. Vzhledem k vysokému zastoupení mladých rodin s dětmi dojíždějí muži za zaměstnáním do velkých měst, zatímco ženy jsou většinou nezaměstnané nebo v domácnosti. Samostatné podnikání by jim přitom umožnilo vlastní rozvržení pracovní doby či práci z domova a postupné odbourávání tohoto generového stereotypu.

Ženy žijící v této oblasti mohou od projektu získat podporu hned v několika směrech. Za prvé nabídneme klientkám diagnostiku a poradenství pro osobní rozvoj. Tato část je určena pro zvýšení sebevědomí klientek, jejich komunikačních dovedností a dále pro rozpoznání vlastního pracovního potenciálu. Za druhé se mohou klientky účastnit akreditovaného rekvalifikačního kurzu Základy podnikání, jehož obsahem jsou management, marketing, psychologie, komunikační dovednosti, základy účetnictví a legislativa a také práce na PC v programu MS Excel. Klienti si v rámci kurzu sestaví vlastní podnikatelský plán včetně finančního plánu.  Za třetí mohou klientky od odborných poradců a lektorů získat poradenství pro zahájení samostatné výdělečné činnosti. Během poradenství se mohou dozvědět další informace z oblasti podnikání a již se konkrétně připravit na samostatnou výdělečnou činnost a administrativní a organizační náležitosti spojené se začátkem podnikání. Na této části projektu spolupracuje Vzdělávací centrum ACZ se Středočeskou asociací manažerek a podnikatelek.

Kurzy i poradenství se budou konat v jednotlivých okresech dané oblasti a pro všechny klientky budou zcela zdarma.

Pro další informace kontaktujte manažera projektu:

RNDr. Karel Vyhnal
Tel.: +420 775 345 804
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Projekt Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - Podpora zaměstnatelnosti osob z regionu středního Povltaví.

 

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/63.00244

 

Termín konání: 1. 5. 2011 - 30. 4. 2013

 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Všechny aktivity tohoto projektu byly již ukončeny. Projekt skončil 30. 4. 2013. Jak projekt probíhal si můžete přečíst v tiskové zprávě níže

prijedeme za vami

esf_eu_oplzz_2

 

Cíl projektu

Projekt pomáhá osobám v obcích a malých městech regionu středního Povltaví. Z důvodu snížené dopravní dostupnosti a nižší kvalifikace je pro ně obtížnější najít si vhodné zaměstnání. Hlavním cílem projektu je zvýšit uplatnitelnost těchto osob na pracovním trhu a zprostředkovat klientům získání vhodného pracovního uplatnění.

Komu byl projekt určen?

Všem uchazečům o zaměstnání žijících v oblasti Středního Povltaví: Týnec nad Sázavou, Neveklov, Kamýk nad Vltavou, Nový Knín, Petrovice, Sedlčany, Milín, VišňováMiroviceŠtěchovice

Jaké kurzy nabízíme?

Denní kurzy v dopoledních hodinách:

Motivační kurzy

Rekvalifikace - Základy obsluhy osobního počítače

Rekvalifikace - Základy podnikání

Široká nabídka dalších profesních rekvalifikačních kurzů.

Jaké jsou výhody projektu?

 • všechny kurzy jsou zdarma
 • klienti, kteří nežijí přímo v obci konání kurzu, jsou bezplatně sváženi autem
 • stravenku za každý den účasti na kurzu
 • kvalitní vzdělávání vedené profesionálními lektory
 • individuální přístup lektora při výuce
 • maximální pomoc a podpora při hledání zaměstnání

Chcete vědět více? Kontaktujte nás! 

Bc. Eva Kalvodová, manažerka projektu
Tel.: +420 739 463 961
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Tisková zpráva

Dne 18. 4. 2013 proběhla závěrečná konference projektu Podpora zaměstnatelnosti osob z regionu středního Povltaví se zkráceným názvem Přijedeme za Vámi. Realizátorem tohoto projektu je Vzdělávací centrum ACZ, jehož hlavními aktivitami jsou činnosti v oblasti vzdělávání, personalistiky a poradenství. Společnost má rozsáhlé zkušenosti s realizací projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie.

Projekt „Přijedeme za Vámi“ začal v květnu 2011 a končí v dubnu 2013 a je zaměřen na ženy a muže žijící v obcích a malých městech regionu středního Povltaví. Tito lidé jsou na trhu práce znevýhodněni zejména svým bydlištěm. Venkovské prostředí, ve kterém tito lidé žijí, se vyznačuje hlavně špatnou dopravní obslužností, částečnou izolovaností a minimálními pracovními možnostmi a z toho vyplývající vyšší mírou nezaměstnanosti.

 

Hlavními cíli projektu bylo zvýšit u osob cílové skupiny uplatnitelnost na pracovním trhu, zapojit je do systematického celoživotního vzdělávání a umožnit jim buď získání vhodného zaměstnání, nebo jim dodat potřebné znalosti a podporu pro zahájení samostatné výdělečné činnosti, zaměřené na využití příležitostí v oblasti svého bydliště.

Projekt začal v květnu 2011 přípravou a plánováním aktivit a navázáním spolupráce se zainteresovanými institucemi. Od července 2011 probíhal výběr účastníků. Většina účastníků se o projektu dozvěděla díky spolupráci s Úřadem práce ČR, kontaktními pracovišti v Benešově, Milevsku, Příbrami, Dobříši, Mirovicích, Březnici a Sedlčanech. Další část klientů se do projektu zapojila díky informacím publikovaným v místních médiích, na vývěskách obecních a městských úřadů a pomocí dalších prostředků.

 

Jednou ze zásadních projektových aktivit bylo vzdělávání. V rámci projektu se mohli klienti zdarma vzdělávat v následujících aktivitách:

a)   Motivační kurz

·       Obsah: komunikační dovednosti, psychologické minimum, tvorba osobního portfolia, příprava na přijímací pohovor

·       Oblasti: Týnec nad Sázavou, Neveklov, Štěchovice, Višňová, Sedlčany, Petrovice, Nový Knín, Kamýk nad Vltavou, Mirovice, Milín

·       Celkový počet absolventů: 109 osob

b)   Rekvalifikační kurz Základy obsluhy osobního počítače

·       Obsah: OS Windows, MS Word, internet

·       Oblasti: Týnec nad Sázavou, Neveklov, Štěchovice, Nový Knín, Višňová, Sedlčany, Petrovice, Kamýk nad Vltavou, Mirovice, Milín

·       Celkový počet absolventů: 95 osob

c)   Rekvalifikační kurz Základy podnikání

·       Obsah: Legislativa, management, marketing, MS Excel, účetnictví, financování, podnikatelský plán

·       Oblasti: Týnec nad Sázavou, Štěchovice, Sedlčany (2 běhy), Milín

·       Celkový počet absolventů: 44 osob

d)   Pracovní poradenství

e)   Profesní rekvalifikační kurzy:

·       Účetnictví, Pracovník v sociálních službách, Lektor, Sanitář, Svářeč, Florista, Pracovník cestovní kanceláře, Webdesignér, Poradce pro výživu, Masér, Jednoduchá obsluha hostů

·       Celkový počet absolventů: 35 osob

 

Celkem bylo v rámci projektu uskutečněno 36 kurzů a bylo podpořeno 144 klientů ve věkovém rozmezí 20 – 63 let. Nedílnou a velice důležitou součásti projektu byl svoz klientů z místa bydliště do místa konání kurzu, což se v této oblasti s komplikovanou dopravní obslužností ukázalo jako velmi užitečné.

 

Klíčovým prvkem práce s klienty bylo pracovní poradenství, které probíhalo formou osobních konzultací a zároveň také e-mailovou a telefonickou formou.

V rámci pracovního poradenství byla probírána zejména tato témata:

·       Podpora a informování klientů v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a podnikání

·       Pomoc při výběru vhodné profesní rekvalifikace

·       Nabídky zaměstnání a pracovní trh v dané oblasti

·       Podnikatelské a finanční plány klientů, kteří chtějí začít podnikat

·       Pomoc při administrativních činnostech nutných při zahájení podnikání

Díky projektovým aktivitám si nalezlo během trvání projektu 42 klientů pracovní uplatnění, z toho 17 klientů začalo podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná a 25 klientů získalo zaměstnání na pracovní poměr. Protože cílem projektu bylo zařazení alespoň 36 klientů do pracovního procesu, lze projekt považovat za velmi úspěšný.  

Graf: Zastoupení klientů podle typu pracovního uplatnění (úvazek na pracovní smlouvu nebo samostatné podnikání) a druhu vykonávané činnosti

Zkušenosti získané v projektu „Přijedeme za Vámi“ společnost ACZ využívá i ve svých dalších vzdělávacích a poradenských aktivitách podporujících osoby znevýhodněné na trhu práce.

 

Pro více informací kontaktujte:

Bc. Eva Kalvodová – manažerka projektu

ACZ, spol. s r. o., Vzdělávací centrum

www.aczprace.cz

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 222 365 819

Mobil: +420 739 463 961