ikona-708.jpg

Rekvalifikační kurzy

V naší nabídce najdete řadu rekvalifikačních kurzů z různých oborů. Všechny jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Co je rekvalifikační kurz

Rekvalifikační kurzy jsou vzdělávací kurzy, jejichž absolvováním získáte novou kvalifikaci. Mohou je pořádat pouze ty vzdělávací instituce, které mají příslušné akreditace MŠMT ČR nebo MPSV ČR. Kurzy jsou určeny především pro začátečníky v oboru. Posluchači získají v rámci výuky nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti potřebné pro činnost ve vybrané oblasti. Po složení závěrečné zkoušky získají úspěšní absolventi osvědčení o rekvalifikaci. Osvědčení má neomezenou platnost na území celé ČR a je uznáváno i v řadě okolních států.

Rekvalifikace je především šancí na získání nového zaměstnání. Rozšíříte si možnosti vlastního uplatnění na trhu práce. Podle údajů Úřadu práce kolem 60 % úspěšných absolventů rekvalifikačního kurzu najde nové pracovní místo. Kurzů se často zúčastňují i zaměstnanci, které vyslal jejich zaměstnavatel za účelem rozšíření kvalifikace či přípravy na změnu profese. Nebo rodiče po rodičovské (mateřské) dovolené před návratem do zaměstnání.

Rekvalifikační kurz zdarma - proplacení Úřadem práce

Rekvalifikační kurz mohou osoby evidované na úřadě práce absolvovat zcela zdarma. Rekvalifikační kurz, který si uchazeč či zájemce sám vybere, tzv. zvolenou rekvalifikaci, může úřad práce proplatit. Podmínkou pro schválení kurzu je jeho akreditace. I všechny naše rekvalifikační kurzy vám může tedy proplatit Úřad práce ČR.

Jak při žádosti postupovat jsme pro Vás podrobně popsali v článku Kdy proplácí Úřad práce rekvalifikační kurz?

rekvalifikace-lektor.jpg

Rekvalifikace Lektor

NAUČÍME VÁS UČIT.

V tomto rekvalifikačním kurzu získáte potřebné pedagogické a prezentační dovednosti, seznámíte se s moderními vyučovacími metodami a naučíte se používat hravou a zábavnou formu výuky. Absolventi rekvalifikace budou umět vytvářet výukové materiály a vyhodnocovat testy. Součástí rekvalifikačního kurzu je výuka počítačového programu PowerPoint. Naši profesionální lektoři z Vás udělají také profesionály!

 

Od roku 2019 kurz probíhá podle nového kvalifikačního standardu Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T). 

rekvalifikace-personalista.jpg

Rekvalifikace Personalista/personalistka

Získejte profesní kvalifikaci v oboru personalistika a nastartujte svou novou profesní dráhu. V kurzu získáte veškeré znalosti potřebné pro samostatné vedení personalistiky i podrobná výuková skripta. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Součástí kurzu je akreditovaná profesní zkouška Personalista/personalistka.

rekvalifikace-strazny.jpg

Rekvalifikace Strážný

Tento rekvalifikační kurz má za cíl absolventa připravit na zkoušky odborné způsobilosti k získání profesní kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku - strážný. Po ukončení kurzu a složení profesní zkoušky bude mít absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle kvalifikačního standardu Strážný (kód 68-008-E) pod číslem jednacím MSMT-28291/2019-1/297.

rekvalifikace-pracovnik-v-socialnich-sluzbach.jpg

Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách

Chcete se stát pracovníkem v sociálních službách? Nejjednodušší cestou je absolvování kvalifikačního kurzu. Získaná kvalifikace vám umožní pracovat v terénních, pobytových i ambulantních sociálních službách. Získáte možnost širokého uplatnění, teoretické znalosti a tipy od odborníků a také pod naším vedením absolvujete svou první praxi. Tento kurz nabízíme ve dvou variantách: víkendové a denní. Podrobnosti najdete v rozvrhu jednotlivých termínů.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

rekvalifikace-zaklady-podnikani.jpg

Rekvalifikace Základy podnikání

Rekvalifikace Základy podnikání vybaví účastníky znalostmi a dovednostmi, které jsou potřebné při podnikatelské činnosti.

Vstupním předpokladem účastníka rekvalifikace je ukončené středoškolské vzdělání (maturita nebo výuční list) a základy práce na PC.

rekvalifikacni-kurz-asistent-ka-sekretar-ka.jpg

Rekvalifikace Asistent/asistentka

V tomto kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné pro samostatné vedení kanceláře a můžete pracovat jako kvalifikovaný administrativní pracovník nebo Office Manager. Účastněte se našeho rekvalifikačního kurzu a získejte zaměstnavateli velmi žádanou profesní kvalifikaci Asistent/asistentka (dříve Asistentka/Sekretářka).

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle kvalifikačního standardu Asistent/asistentka (kód 62-008-M).

rekvalifikace-obsluha-osobniho-pocitace.jpg

Rekvalifikace Obsluha osobního počítače

Rekvalifikace Obsluha osobního počítače navazuje na základní počítačové znalosti účastníků a rozšiřuje je o pokročilejší dovednosti a znalost dalších počítačových programů.
Vstupním předpokladem účastníka rekvalifikace je ukončené základní vzdělání. Rekvalifikace je určena pro všechny, kteří se chtějí naučit lépe ovládat počítač.

rekvalifikace-chuva.jpg

Rekvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Rekvalifikační kurz pro budoucí chůvy je vhodný pro každého, kdo chce pracovat s dětmi, získat další formální vzdělání a mezinárodní kvalifikaci. Péče o děti ve věku do 6 let je specifická a vyžaduje řadu dovedností a znalostí. Na chůvu jsou kladeny požadavky z různých oborů – zdravotnických, dietetických, pedagogických, psychologických i administrativních. Kurz sdružuje všechny tyto celky a zkušené lektory z jednotlivých oblastí.

rekvalifikace-realitni-zprostredkovatel.jpg

Rekvalifikace Realitní zprostředkovatel

Ucelená příprava pro získání profesní kvalifikace realitního zprostředkovatele. Pro úplné nováčky, kteří chtějí nastartovat kariéru jako realitní makléři, ale i pro ty, kteří začali a potřebují získat národně uznávanou kvalifikaci. Ta je nutná pro získání živnosti vázané, od roku 2021 povinné pro výkon činnosti. Zkušení lektoři provádějí teoretickými znalostmi, ale i fungováním v praxi.