ikona-708.jpg

Rekvalifikační kurzy

V naší nabídce najdete řadu rekvalifikačních kurzů z různých oborů. Všechny jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Přehled rekvalifikačních kurzů a jejich termínů najdete níže na této stránce.

Co je rekvalifikační kurz

Rekvalifikační kurzy jsou vzdělávací kurzy, jejichž absolvováním získáte novou kvalifikaci. Mohou je pořádat pouze ty vzdělávací instituce, které mají příslušné akreditace MŠMT ČR nebo MPSV ČR. Kurzy jsou určeny především pro začátečníky v oboru. Posluchači získají v rámci výuky nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti potřebné pro činnost ve vybrané oblasti.

 

Rekvalifikace je především šancí na získání nového zaměstnání. Rozšíříte si možnosti vlastního uplatnění na trhu práce, neboť si budete moci vybírat z většího okruhu pracovních nabídek. Podle údajů Úřadu práce kolem 60 % úspěšných absolventů rekvalifikačního kurzu najde nové pracovní místo.

 

Kurzů se často zúčastňují zaměstnanci, které vyslal jejich zaměstnavatel za účelem rozšíření kvalifikace či přípravy na změnu profese. Nebo rodiče po rodičovské (mateřské) dovolené před návratem do zaměstnání. Významnou skupinou účastníků jsou uchazeči o nové zaměstnání, kterým kurz významně zlepší šance pro nalezení nového pracovního místa.

 

Po složení závěrečné zkoušky získají úspěšní absolventi osvědčení o rekvalifikaci. Osvědčení má neomezenou platnost na území celé ČR a je uznáváno i v řadě okolních států. 

Rekvalifikační kurz zdarma - proplacení Úřadem práce 

Rekvalifikační kurz mohou osoby evidované na úřadě práce absolvovat zcela zdarma. Rekvalifikační kurz, který si uchazeč či zájemce sám vybere, tzv. zvolenou rekvalifikaci, může úřad práce proplatit. Podmínkou pro schválení kurzu je jeho akreditace. I všechny naše rekvalifikační kurzy vám může tedy proplatit Úřad práce ČR. 

Jak postupovat, máte-li zájem o proplacení rekvalifikačního kurzu Úřadem práce ČR? 

   1. Pečlivě si vyberte, o jaký rekvalifikační kurz máte zájem. Šanci na proplacení značně zvýšíte, budete-li mít jasnou představu k čemu rekvalifikaci potřebujete a jak vám pomůže při uplatnění na trhu práce.
   2. Na webových stránkách portal.mpsv.cz si stáhněte formulář s názvem Zájem o zvolenou rekvalifikaci. Formulář je dostupný také v odkazu zde nebo ho můžete dostat na jakékoli pobočce ÚP. 
   3. Vyplňte na našem webu přihlášku na Vámi vybranou rekvalifikaci. V přihlášce nezapomeňte zaškrtnout políčko v pravém dolním rohu - "Kurz platí Úřad práce".
   4. Na základě vyplněné přihlášky si u nás můžete vyzvednout osobně (nebo případně Vám zašleme poštou) originál tzv. "Potvrzení o ceně rekvalifikačního kurzu", toto potvrzení spolu s  vyplněným formulářem Zájem o zvolenou rekvalifikaci zaneste na příslušný ÚP měsíc až 14 dní před začátkem kurzu.
   5. Vaši žádost o zvolenou rekvalifikaci úřad práce posoudí a v případě kladného výsledku schválí. Hodně štěstí!

 

S dotazy týkajícími se žádosti o proplacení některého z našich kurzů Úřadem práce nás můžete kontaktovat na tel. č.: 222 365 819 nebo e-mailem: acz@aczprace.cz.

 Výběr z našich rekvalifikací

rekvalifikace-lektor.jpg

Rekvalifikace Lektor

NAUČÍME VÁS UČIT.

V tomto rekvalifikačním kurzu získáte potřebné pedagogické a prezentační dovednosti, seznámíte se s moderními vyučovacími metodami a naučíte se používat hravou a zábavnou formu výuky. Absolventi rekvalifikace budou umět vytvářet výukové materiály a vyhodnocovat testy. Součástí rekvalifikačního kurzu je výuka počítačového programu PowerPoint. Naši profesionální lektoři z Vás udělají také profesionály!

 

Od roku 2019 kurz probíhá podle nového kvalifikačního standardu Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T). 

od 24. 7. 2020
do 30. 8. 2020
od 09:00
do 17:30
14900,- KčDetail
kurzu
od 5. 10. 2020
do 23. 10. 2020
od 09:00
do 16:30
14900,- KčDetail
kurzu
rekvalifikace-personalista.jpg

Rekvalifikace Personalista

Získejte novou profesní kvalifikaci v oboru personalistika. V kurzu získáte veškeré znalosti potřebné pro samostatné vedení personalistiky i podrobná výuková skripta. Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle kvalifikačního standardu Personalista. Součástí kurzu je akreditovaná profesní zkouška Personalista. Profesní zkouška i výuková skripta jsou v ceně kurzu!

od 4. 9. 2020
do 15. 11. 2020
od 09:00
do 16:30
14900,- KčDetail
kurzu
rekvalifikace-strazny.jpg

Rekvalifikace Strážný

Tento rekvalifikační kurz, má za cíl absolventa připravit na zkoušky odborné způsobilosti k získání profesní kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku (strážný). Po ukončení kurzu a složení profesní zkoušky bude mít absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle kvalifikačního standardu Strážný (kód 68-008-E) pod číslem jednacím MSMT-28291/2019-1/297.

od 13. 7. 2020
do 17. 7. 2020
od 09:00
do 16:30
5900,- KčDetail
kurzu
od 14. 9. 2020
do 18. 9. 2020
od 09:00
do 16:30
5900,- KčDetail
kurzu
rekvalifikace-pracovnik-v-socialnich-sluzbach.jpg

Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kurz se skládá z teoretické části části v celkovém počtu 96 hodin a z odborné praxe v rozsahu 54 hodin. Tento kurz nabízíme ve třech variantách: víkendové, dopolední či odpolední. 

od 27. 6. 2020
do 6. 9. 2020
od 09:00
do 16:30
8900,- KčDetail
kurzu
od 21. 7. 2020
do 14. 8. 2020
od 09:00
do 16:30
8900,- KčDetail
kurzu
od 5. 10. 2020
do 30. 10. 2020
od 09:00
do 16:30
8900,- KčDetail
kurzu
od 6. 11. 2020
do 13. 12. 2020
od 09:00
do 16:30
8900,- KčDetail
kurzu
rekvalifikace-zaklady-podnikani.jpg

Rekvalifikace Základy podnikání

Rekvalifikace Základy podnikání vybaví účastníky znalostmi a dovednostmi, které jsou potřebné při podnikatelské činnosti.

Vstupním předpokladem účastníka rekvalifikace je ukončené středoškolské vzdělání (maturita nebo výuční list) a základy práce na PC.

od 19. 10. 2020
do 9. 11. 2020
od 09:00
do 16:30
12900,- KčDetail
kurzu
rekvalifikacni-kurz-asistent-ka-sekretar-ka.jpg

Rekvalifikace Asistent/ka, Sekretář/ka

Účastněte se našeho rekvalifikačního kurzu a získejte zaměstnavateli velmi žádanou profesní kvalifikaci Asistent/ka, Sekretář/ka. V tomto  kurzu získáte znalosti a dovednosti potřebné pro samostatné vedení kanceláře a můžete pracovat jako kvalifikovaný administrativní pracovník nebo Office Manager.

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle kvalifikačního standardu Asistent/ka, Sekretář/ka (kód 62-008-M) pod číslem jednacím  MSMT-26052/2018-1/316.

od 11. 9. 2020
do 24. 10. 2020
od 09:00
do 16:30
9900,- KčDetail
kurzu
od 16. 11. 2020
do 30. 11. 2020
od 09:00
do 16:30
9900,- KčDetail
kurzu
rekvalifikace-obsluha-osobniho-pocitace.jpg

Rekvalifikace Obsluha osobního počítače

Rekvalifikace Obsluha osobního počítače navazuje na základní počítačové znalosti účastníků a rozšiřuje je o pokročilejší dovednosti a znalost dalších počítačových programů.
Vstupním předpokladem účastníka rekvalifikace je ukončené základní vzdělání. Rekvalifikace je určena pro všechny, kteří se chtějí naučit lépe ovládat počítač.

od 7. 9. 2020
do 24. 9. 2020
od 09:00
do 14:30
8900,- KčDetail
kurzu