rekvalifikace-pracovnik-v-socialnich-sluzbach.jpg

Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách

Chcete se stát pracovníkem v sociálních službách? Nejjednodušší cestou je absolvování kvalifikačního kurzu. Získaná kvalifikace vám umožní pracovat v terénních, pobytových i ambulantních sociálních službách. Získáte možnost širokého uplatnění, teoretické znalosti a tipy od odborníků a také pod naším vedením absolvujete svou první praxi. Tento kurz nabízíme ve dvou variantách: víkendové a denní. Podrobnosti najdete v rozvrhu jednotlivých termínů.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Termíny

Termíny
O možnostech konání kurzů se prosím informujte na tel. číslech: +420 222 365 819, +420 734 844 468.
Pro firemní zákazníky a skupiny zájemců lze termín i místo konání kurzu zajistit dle požadavků klienta.
Rádi Vám vyhovíme!
lektor
Garant: Vzdělávací centrum ACZ, spol. s r. o.

Máte dotaz na tento kurz?

Telefon:   222 365 819
Mobil:   734 844 468
Email:   acz@aczprace.cz

 

Uplatnění absolventů

Získané osvědčení má celonárodní platnost a potvrzuje kvalifikaci v oblasti práce v sociálních službách. Absolventi našeho kurzu se uplatňují jako poskytovatelé přímé péče, přechodní pěstouni, pomocníci v rodinách a pečovatelé a také v oblasti sociální prevence a poradenství.

 

Obsah činností a pracovní zaměření Pracovníka v sociálních službách naleznete v § 116 tohoto zákona zákona 108/2006 Sb. Konkrétně se jedná o:

a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,

b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, 

c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence, 

d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Zajímají vás nějaké další rekvalifikační kurzy akreditované MPSV nebo MŠMT?

Proč studovat s ACZ?

  • Přátelská rodinná atmosféra - všechny situace vyřešíme
  • Pomůžeme vyřídit žádost na úřad práce
  • Studentům zajišťujeme praxi v partnerských zařízeních
  • Lektoři jsou odborníci s mnoha lety praxe - neučíme jen teorii
  • Vysoká úspěšnost u kvalifikačních zkoušek

 

Místo konání

Učebna vzdělávacího centra ACZ
Týnská 21, Praha 1 - Staré Město

Učebna se nachází v centru Prahy v blízkosti Staroměstského náměstí. 

Učebna je v blízkosti stanic metra a tramvajových zastávek: Náměstí Republiky (metro B), Můstek (metro B a A), Staroměstská (metro A). O víkendech možno zdarma parkovat na veřejném parkovišti na Senovážném náměstí (cca 7 min. chůze od učebny).

Poslední proběhlé kurzy

od 30. 4. 2022
do 12. 6. 2022
od 09:00
do 16:30
Vzdělávací centrum ACZ
od 17. 1. 2022
do 10. 2. 2022
od 09:00
do 16:30
Vzdělávací centrum ACZ
od 30. 10. 2021
do 12. 12. 2021
od 09:00
do 16:30
Vzdělávací centrum ACZ

Mám zájem o tento kurz

Prosím o zaslání informací o možnostech konání a termínech kurzu

Termín není stanoven!