rekvalifikace-pracovnik-v-socialnich-sluzbach.jpg

Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kurz se skládá z teoretické části části v celkovém počtu 96 hodin a z odborné praxe v rozsahu 54 hodin. Tento kurz nabízíme ve dvou variantách: víkendové (pátek, sobota, neděle) a denní (podělí až pátek).

Termíny

lektor
datum
čas
cena
 
Vzdělávací centrum ACZ
od 17. 1. 2022 do 10. 2. 2022
od 09:00 do 16:30
9400,- Kč
Kurz právě probíhá
Teoretická výuka kurzu (12 dní) se koná každý všední den v období 17. - 28. 1. a 9. - 10. 1. 2022. Součástí kurzu je také 54 hodin praxe,  která je řešena individuálně v období od 31. 1. - 8. 2. 2022.
Vzdělávací centrum ACZ
od 14. 3. 2022 do 7. 4. 2022
od 09:00 do 16:30
9400,- Kč
Teoretická výuka kurzu (12 dní) se koná každý všední den v období 14. 3. - 25. 3. 2022 a 6. - 7. 4. 2022. Součástí kurzu je také 54 hodin praxe,  která je řešena individuálně v období  28. 3. - 5. 4. 2022.
Vzdělávací centrum ACZ
od 30. 4. 2022 do 12. 6. 2022
od 09:00 do 16:30
9800,- Kč
Teoretická výuka kurzu se koná celkem šest víkendů (v sobotu a neděli celý den). Přesný rozpis je uveden v rozvrhu. Součástí kurzu je 54 hodin praxe, která je řešena individuálně v období od 4. 6. do 10. 6.
lektor
Garant: Vzdělávací centrum ACZ, spol. s r. o.

Máte dotaz na tento kurz?

Telefon:   222 365 819
Mobil:   734 844 468
Email:   acz@aczprace.cz

Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách

Kurz pořádáme od roku 2010, nyní máme již třetí akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí pod jednacím číslem A2018/0796-PK. Úspěšní absolventi a absolventky získají osvědčení s celostátní platností splňující podmínky zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Obsah kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách

  • standardy kvality sociálních služeb
  • komunikace, psychologie a etika
  • psychopatologie, somatologie a základy ochrany zdraví
  • sociálně právní minimum
  • metody sociální práce
  • základy péče o nemocné a základy hygieny a péče o domácnost
  • aktivizační vzdělávací a výchovné techniky
  • krizová intervence

Kurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Povinný obsah kurzu je stanoven zákonem. 

Výuka je zakončena závěrečným písemným testem získaných dovedností a esejí popisující zkušenosti účastníka získaných v průběhu odborné praxe.

Výuku zajišťují naši lektoři - erudovaní odborníci s dlouhodobou praxí.

 

Délka kurzu

Kurz je v celkovém rozsahu 150 vyučovacích hodin, z toho 54 hodin odborné praxe.

Praxe 

Praxe je nedílnou a povinnou součástí kurzu. Zahrnuje nácvik všech dovedností, které si účastníci nejdříve osvojí teoreticky. Na zajištění odborné praxe dlouhodobě spolupracujeme s řadou sociálních zařízení. Pouze u nás mají studenti také možnost absolvovat praxi v zařízení, kde mají příslib zaměstnání. V jiných zařízeních, než schválených garantem kurzu a MPSV, není praxe možná. Bez absolvování praxe nebude účastníkovi vydáno osvědčení.

UPOZORNĚNÍ: Pro účast na kurzu doporučujeme očkování proti žloutence typu A a B (alespoň první dvě dávky), které je vyžadováno v naprosté většině zařízení pro praxi a pro pracovní uplatnění této profese.

 

Lektoři kurzu

Monika Andrová, DiS.

Mgr. Jitka Koutová

Mgr. Eva Průchová

Renáta Skuhrovcová
Mgr. Olga Strnadová

 

Hodnocení kurzu účastníky:

"Dozvěděla jsem se mnoho nových a zajímavých věcí, samozřejmě přínosných."

"Kurz byl přínosný, utvrdila jsem se, že sociální oblasti se chci věnovat."

"Praxe byla velmi zajímavá a poučná, kontakt s klienty byl pro mě podstatný a prolomil částečný strach a obavy z práce."

" Celý kurz byl velmi zajímavý poučný. Ujistila jsem se, že chci pracovat v sociálních službách."

 

Kurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Obsah činností a pracovní zaměření Pracovníka v sociálních službách naleznete v § 116 tohoto zákona:

a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,

b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, 

c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence, 

d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

(výňatek ze zákona)

Zajímají vás nějaké další rekvalifikační kurzy akreditované MPSV nebo MŠMT?

Místo konání

Učebna vzdělávacího centra ACZ
Týnská 21, Praha 1 - Staré Město

Učebna se nachází v centru Prahy v blízkosti Staroměstského náměstí. 

Učebna je v blízkosti stanic metra a tramvajových zastávek: Náměstí Republiky (metro B), Můstek (metro B a A), Staroměstská (metro A). O víkendech možno zdarma parkovat na veřejném parkovišti na Senovážném náměstí (cca 7 min. chůze od učebny).

Poslední proběhlé kurzy

od 21. 9. 2019
do 1. 12. 2019
od 09:00
do 16:30
od 18. 11. 2019
do 12. 12. 2019
od 09:00
do 16:30
od 29. 2. 2020
do 17. 5. 2020
od 09:00
do 16:30

Přihlásit na kurz

   
Přidáním dalších účastníků, získáte slevu 15% na celou objednávku.
(cena uvedena vč. DPH 21%)
<