ikona-791.jpg

Zkoušky NSK

Absolventi zkoušek získají profesní kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací. Umožňuje jim zvýšit své postavení na trhu práce a vykonávat vysněné povolání. Na zkoušky připravují naše komplexní rekvalifikační nebo kratší intenzivní kurzy.
zkouska-nsk-personalista.jpg

Zkouška NSK: Personalista

Absolvujte u nás akreditovanou zkoušku podle pravidel Národní soustavy kvalifikací - Personalista

Úspěšní absolventi zkoušky získají osvědčení o získání profesní kvalifikace Personalista o 5. úrovni Evropského rámce kvalifikace (EFQ).

od 13. 12. 2021
do 13. 12. 2021
od 10:00
do 17:30
3900,- KčDetail
kurzu
lektor-dalsiho-vzdelavani.jpg

Zkouška NSK: Lektor dalšího vzdělávání

Absolvujte u nás akreditovanou zkoušku podle pravidel Národní soustavy kvalifikací - Lektor dalšího vzdělávání

Úspěšní absolventi zkoušky získají osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání o 7. úrovni Evropského rámce kvalifikace (EFQ).

od 9. 8. 2021
do 9. 8. 2021
od 10:00
do 17:30
3900,- KčDetail
kurzu
od 4. 9. 2021
do 4. 9. 2021
od 10:00
do 17:30
3900,- KčDetail
kurzu
od 4. 12. 2021
do 4. 12. 2021
od 10:00
do 17:30
3900,- KčDetail
kurzu
od 5. 12. 2021
do 5. 12. 2021
od 10:00
do 17:30
3900,- KčDetail
kurzu
zkouska-nsk-asistent-ka-sekretar-ka.jpg

Zkouška NSK: Asistent/ka, Sekretář/ka

Absolvujte u nás akreditovanou zkoušku podle pravidel Národní soustavy kvalifikací - Asistent/asistentka

Úspěšní absolventi zkoušky získají osvědčení o získání profesní kvalifikace Asistent/ka, Sekretář/ka o 4. úrovni Evropského rámce kvalifikace (EFQ).

od 20. 11. 2021
do 20. 11. 2021
od 10:00
do 17:30
2900,- KčDetail
kurzu
zkouska-nsk-chuva.jpg

Zkouška NSK: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Absolvujte u nás akreditovanou zkoušku podle pravidel Národní soustavy kvalifikací - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M)

Úspěšní absolventi zkoušky získají osvědčení o získání stejnojmenné profesní kvalifikace o 4. úrovni Evropského rámce kvalifikace (EFQ).

od 2. 10. 2021
do 2. 10. 2021
od 09:00
do 17:30
4900,- KčDetail
kurzu
od 20. 11. 2021
do 20. 11. 2021
od 09:00
do 17:30
4900,- KčDetail
kurzu
strazny.jpg

Příprava na profesní zkoušku Strážný

Tento kurz, má za cíl absolventa připravit na zkoušky odborné způsobilosti k získání profesní kvalifikace osoby vykonávající činnost ostraha majetku (strážný). Po ukončení kurzu a složení profesní zkoušky bude mít absolvent veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací.

od 19. 8. 2021
do 20. 8. 2021
od 09:00
do 16:30
3500,- KčDetail
kurzu
od 11. 11. 2021
do 12. 11. 2021
od 09:00
do 16:30
3500,- KčDetail
kurzu
priprava-na-zkousku-nsk-lektor.jpg

Příprava na zkoušku NSK: Lektor dalšího vzdělávání

Tento kurz se zaměřuje na dovednosti a kompetence potřebné ke složení profesní zkoušky Lektor dalšího vzdělávání. Účastníci se v kurzu naučí sestavit vzdělávací program, stanovit reálné výukové cíle, připravit se na výuku, používat vhodné výukové metody a ověřit splnění výukových cílů pomocí pedagogické diagnostiky. Kurz se věnuje také didaktickým zásadám výuky a prezentačním dovednostem. Tento kurz je určen jako součást přípravy na profesní zkoušku Lektor dalšího vzdělávání.

od 16. 8. 2021
do 21. 8. 2021
od 10:00
do 15:30
6900,- KčDetail
kurzu
priprava-na-zkousku-personalista.jpg

Příprava na zkoušku NSK: Personalista

Pracujete v oblasti řízení lidských zdrojů? Máte již nějaké zkušenosti a znalosti v oblasti personalistiky? Chcete získat doklad o Vaší profesní kvalifikaci v tomto oboru? V našem kurzu si doplníte znalosti i dovednosti potřebné pro tuto práci a především se seznámíte s obsahem a kritérii hodnocení profesní zkoušky NSK Personalista. 

Získejte novou profesní kvalifikaci! Staňte se certifikovaným personalistou!