222 365 819
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Akreditované kurzy MPSV

Stress management pro osoby pracující v sociálních službách

Kurz rozvíjí schopnosti v oblasti zvládání stresových situací typických pro práci v sociálních a zdravotních službách. Klienti se seznámí s dělením stresu z odborného hlediska, zjistí, jaké nastávají změny v těle při reakci na stres. Účastníci kurzu si také osvojí znalosti, jak zvládat stresující situace v sociálních službách a ověří si, zda jsou ovlivněni stresem či nikoli. Klienti kurzu si vyzkouší sestavit svůj osobní plán zaměřený na eliminování stresu v pracovním životě a seznámí se s relaxačními technikami. Kurz splňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem 2015/0271-PC/SP/PP.

14. 9. od 09:00
do 14:30
1090,- Kč
8. 12. od 09:00
do 14:30
1090,- Kč

Time management v sociálních službách

Tento kurz, který je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, seznamuje účastníky s tématem time management a zaměřuje se na osoby pracující v sociálních a zdravotních službách. V kurzu se účastníci učí, jak efektivně řídit svůj čas, stanovit si priority, určit si realistické cíle, zvládat kritické situace i delegovat úkoly.

od 2. 10.
do 3. 10.
od 09:00
do 14:30
1950,- Kč
od 29. 11.
do 30. 11.
od 09:00
do 14:30
1950,- Kč

První pomoc pro pracovníky v sociálních službách

Kurz je určen zájemcům z oblasti sociálních služeb. Na kurzu se účastníci naučí reagovat na situace, kdy je jejich klient v ohrožení zdraví či života. Kurz seznamuje s principy a pravidly první pomoci. Účastníci se naučí vhodné postupy pro práci s různými typy zdravotních problémů klientů. 

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem 2015/0126-PC/PP.

od 3. 10.
do 4. 10.
od 09:00
do 14:30
1950,- Kč
od 11. 12.
do 12. 12.
od 09:00
do 14:30
1950,- Kč

Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách

Profesionálové pracující v sociálních službách jsou ohroženi tzv. syndromem vyhoření (burnout), tedy pocitem pracovního vyčerpání, který vede k závažným psychickým a následně i zdravotním potížím. Náš kurz vás seznámí s příznaky a fázemi syndromu vyhoření, ujasníte si rizikové faktory syndromu vyhoření a pochopíte vztah mezi syndromem vyhoření a stresem. Následně se naučíte proti syndromu vyhoření aktivně pracovat - naučíte se a vyzkoušíte si techniky zvládání stresu a duševní hygieny, které jsou účinnou prevencí proti syndromu vyhoření. 

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem 2014/0468-PC/SP/VP/PP.

 

Použitá fotografie od: Miguel Saavedra.

od 4. 10.
do 5. 10.
od 09:00
do 14:30
1950,- Kč
od 6. 12.
do 7. 12.
od 09:00
do 14:30
1950,- Kč

Emoční inteligence a její využití v sociálních službách

Emoční inteligence je v dnešní době považována za významnou složku celkové inteligence. O to více je významná pro pracovníky, kteří často pracují s  lidmi.

 

V kurzu se seznámíte s využitím emoční inteligence a emocí v profesní praxi sociálních pracovníků. Dozvíte se, jaké jsou projevy emocí v neverbální i verbální komunikaci. Kurz se zaměřuje na praktické tipy, jak zlepšit Vaši emoční inteligenci, a jejich následný trénink. 

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem 2014/0469-PC/SP/VP/PP.

od 10. 10.
do 11. 10.
od 09:00
do 14:30
1950,- Kč

Efektivní komunikace v sociálních službách

Kurz vás seznámí s tématem komunikace nejen v prostředí sociálních služeb. Rozpoznáte negativní projevy verbální a neverbální komunikace a naučíte se, jak je odbourat. Zjistíte, jaké jsou metody efektivní a úspěšné komunikace a vyzkoušíte si je používat. Naučíte se odhadnout typ komunikačního partnera a jednat s ním podle jeho specifik. Osvojíte si techniky aktivního naslouchání, které jsou zásadní pro komunikaci v sociálních službách. 

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem 2014/0467-PC/SP/VP/PP. 

od 17. 10.
do 18. 10.
od 09:00
do 14:30
1950,- Kč

Péče o osoby se zrakovým znevýhodněním

Kurz se zaměřuje na komplexní péči o osoby se zrakovým znevýhodněním. V kurzu se účastníci seznámí s metodami komunikace a způsoby práce s osobami se zrakovým znevýhodněním. Frekventanti se naučí a osvojí si legislativu a nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek a základy péče o osoby se zrakovým znevýhodněním.

 

Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem 2014/1320-PC/SP/PP.

od 6. 11.
do 7. 11.
od 09:00
do 14:30
1950,- Kč

Standardy a sociální systémy pro OZP

Kurz rozvíjí znalosti pracovníků v sociálních službách v oblasti standardů a speciálních systémů pro osoby se zdravotním postižením. Kurz se zaměřuje na tyto oblasti: standardy kvality sociálních služeb, invalidní důchody, příspěvek na péči, průkazy pro osoby se zdravotním postižením a dávky dle zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Kurz splňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem 2015/0270-PC.

 

 

Vytvořilo Zawoko NET ACZ spol. s r.o., 2007-2013 | Vzdělávací centrum | E-mail: acz@aczprace.cz