222 365 819
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
rekvalifikace-pracovnik-v-socialnich-sluzbach.jpg

Rekvalifikace Pracovník v sociálních službách

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kurz se skládá z obecné části v celkovém počtu 48 hodin a ze zvláštní části v rozsahu 102 hodin. Tento kurz nabízíme ve třech variantách: víkendové, dopolední či odpolední. V rámci kurzu je stanovena odborná praxe v celkovém rozsahu 54 hodin.

Termíny

Termíny
O možnostech konání kurzů se prosím informujte na tel. číslech: +420 222 365 819, +420 734 844 468.
Pro firemní zákazníky a skupiny zájemců lze termín i místo konání kurzu zajistit dle požadavků klienta.
Rádi Vám vyhovíme!
lektor
Garant: Mgr. Jitka Vrchotová

Máte dotaz na tento kurz?

Telefon:   222 365 819
Mobil:   734 844 468
Email:   acz@aczprace.cz

Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách

Kurz pořádáme od roku 2010, nyní máme již druhou akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí  pod jednacím číslem 2014/0772-PK. Úspěšní absolventi a absolventky získají osvědčení s celostátní platností splňující podmínky zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Obsah kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách

  • standardy kvality sociálních služeb
  • komunikace, psychologie a etika
  • psychopatologie, somatologie a základy ochrany zdraví
  • sociálně právní minimum
  • metody sociální práce
  • základy péče o nemocné a základy hygieny a péče o domácnost
  • aktivizační vzdělávací a výchovné techniky
  • krizová intervence

Kurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Povinný obsah kurzu je stanoven zákonem. 

Výuka je zakončena závěrečným písemným testem získaných dovedností a esejí popisující zkušenosti účastníka získaných v průběhu odborné praxe.

Výuku zajišťují externí erudovaní odborníci s dlouhodobou praxí.

Délka kurzu

Kurz je v celkovém rozsahu 150 vyučovacích hodin, z toho 54 hodin odborné praxe.

Praxe 

Na zajištění odborné praxe dlouhodobě spolupracujeme s řadou sociálních zařízení.

Cena kurzu

Cena kurzu je 9.900 Kč.

V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály (kompletní skripta), teplé a studené nápoje.

Garantka kurzu

Mgr. Jitka Vrchotová, Dis.

Vystudovala sociální práci na Vyšší odborné škole pedagogické a sociální v Praze 6 a obor andragogika a vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. Od roku 2000 pracuje jako sociální pracovnice a poskytuje odborné sociální poradenství. Specializuje se na poradenské služby pro osoby se zdravotním postižením, se specializací na osoby se sluchovým postižením (poradenství ve znakovém jazyce). Od roku 2002 je zároveň tlumočnicí znakového jazyka. Pracuje jako vedoucí poradny Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Lektoři kurzu

Monika Andrová, DiS.

Karel Kuchař

Monika Krchovová, DiS.

Renáta Skuhrovcová

 

Hodnocení kurzu účastníky:

"Dozvěděla jsem se mnoho nových a zajímavých věcí, samozřejmě přínosných."

"Kurz byl přínosný, utvrdila jsem se, že sociální oblasti se chci věnovat."

"Praxe byla velmi zajímavá a poučná, kontakt s klienty byl pro mě podstatný a prolomil částečný strach a obavy z práce."

" Celý kurz byl velmi zajímavý poučný. Ujistila jsem se, že chci pracovat v sociálních službách."

 

Kurz probíhá dle zákona 108/2006 Sb. a je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Obsah činností a pracovní zaměření Pracovníka v sociálních službách naleznete v § 116 tohoto zákona:

a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,

b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, 

c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence, 

d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

(výňatek ze zákona)

Zajímají vás nějaké další rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT?

Místo konání

Učebna vzdělávacího centra ACZ
Týnská 21, Praha 1 - Staré Město

Učebna se nachází v centru Prahy v blízkosti Staroměstského náměstí. 

Učebna je v blízkosti stanic metra a tramvajových zastávek: Náměstí Republiky (metro B), Můstek (metro B a A), Staroměstská (metro A). O víkendech možno zdarma parkovat na veřejném parkovišti na Senovážném náměstí (cca 7 min. chůze od učebny).

Mám zájem o tento kurz

Prosím o zaslání informací o možnostech konání a termínech kurzu

Vybraný kurz   Vypsané termíny kurzu *

Termín není stanoven!

Kontaktní osoba    
Titul Jméno Příjmení
E-mail * Telefon  
Ulice Město PSČ

Zpráva

 

 

Vytvořilo Zawoko NET ACZ spol. s r.o., 2007-2013 | Vzdělávací centrum | E-mail: acz@aczprace.cz