3 osvědčené asertivní techniky

Už jste někdy odsouhlasili práci navíc, protože jste nedokázali říct ne? Zažíváte úzkost, když máte prosadit vlastní názor? Nebo naopak často reagujete přehnaně agresivně a zapomínáte na přání ostatních? Chtěli byste se naučit lépe komunikovat a vyjadřovat své názory? Řešení může přinést nácvik asertivní komunikace. Přinášíme tři osvědčené asertivní techniky pro řešení konfliktů.

V konfliktních situacích můžete vystupovat pasivně nebo agresivně. Při pasivním chování si necháte vše líbit, opakovaně ustupujete, cítíte se provinile a neprosadíte vlastní názor. Při agresivním jednání snadno vylítnete a vaším cílem je při rozhovoru vyhrát na úkor protistrany. Ani jeden z přístupů není ideální a nevede k úplné spokojenosti. Mezi nimi pak stojí asertivní jednání. Je to schopnost prosazení vlastních požadavků, potřeb a nároků přiměřenými prostředky.

Co je asertivita?

Asertivita je zdravé, přiměřené sebeprosazení. Kdo ji ovládá, vystupuje sebevědomě. Někdy se asertivita označuje jako „umění říkat NE“. Staví se tak proti manipulativním technikám. Dokázat pevně ale zdvořile odmítat další povinnosti a nabídky je velkou částí asertivity. Zabývá se ale i jinými tématy jako je přijímání i poskytování kritiky, dosahování kompromisu a aktivní naslouchání. Umožňuje prosazovat své požadavky a současně respektovat zájmy druhé strany. Výsledkem jsou přijatelné kompromisy. S touto schopností se člověk nerodí, ale lze se ji naučit. Existuje řada osvědčených technik, které se v konfliktních situacích osvědčily. 

Asertivní techniky

1. Technika otevřených dveří

Technika otevřených dveří napomáhá vypořádat se s kritikou. Možná postupujete v práci jinak než kolega, možná chodíte domů pozdě nebo se vám jednoduše zrovna něco nepovedlo. Jste pod vlnou kritiky a emoce létají vzduchem. Konfliktní přístup komunikačního partnera zvedá ze židle i vás
a výměna názorů snadno eskaluje. Jak si poradit a postupovat asertivně?

V první řadě uznejte svou chybu. Jsme jen lidé a nikdo z nás není dokonalý. Pokud se něco nepodařilo, přiznejte to. Pamatujte, že chyba nijak nesnižuje vaši hodnotu.

A proč otevřené dveře? Představte si člověka, který se připravuje plnou vahou vrazit do dveří. Očekává, že narazí na odpor. Když mu ale dveře otevřete, vpadne dovnitř, a ještě možná narazí na protistěnu. Absence odporu ho vyvede z míry. Proto je klíčové zachovat si klidnou hlavu a nenechat se vyprovokovat. Vyjádřete souhlas s pravdivou částí výroku (Ano, máš pravdu, že jsem postupoval jinak, než je v manuálu). Týká se to i pravděpodobných pravd nebo pravd obecně platných (Můžeš mít pravdu, že….; Ano, manuál říká, jak máme postupovat). Můžete připojit i vlastní stanovisko (… ale dosáhl jsem stejného výsledku a klient byl spokojen). Při konverzaci reagujte jen na to, co bylo skutečně řečeno. Nesnažte se domýšlet, co tím chtěl partner říct.

2. Technika zaseknuté gramofonové desky

Tuto metodu využijete kdykoliv prosazujete oprávněný nárok nebo se bráníte manipulaci (například při odchodu od mobilního operátora, reklamaci). Druhá protistrana nutí k hledání obhajob, důvodů, až to nakonec vzdáte a podlehnete. Stejně jako rozbitá gramofonová deska, která přeskakuje, říkejte stále to samé pořád dokola. Můžete použít různé obměny, ale opakujte stejnou myšlenku. Buďte vytrvalí, stejně jako jsou často manipulátoři. Nebuďte při tom nijak agresivní. Jednejte slušně, klidně a sebevědomě. Negativní emoce (strach, agresivita) jsou viditelnou slabinou. Mějte proto na vědomí i neverbální stránku komunikace.

Ignorujte snahy protistrany odvést téma jinam nebo se nechat zatlačit do pocitu viny. Co je v danou chvíli podružné, klidně odsouhlaste. Nepřistupujte na to, že vy musíte hledat obranu a odůvodňovat své rozhodnutí. 

3. Přijatelný kompromis

Cílem přijatelného kompromisu je najít takové řešení, kde budou obě strany spokojené. Jakmile by jedna strana cítila, že bylo zasaženo do její sebeúcty, není to řešení. Technika je úspěšná v případě, že máte proti sobě zdatného asertivního partnera. To znamená, že s vámi nemanipuluje, není agresivní a má zájem na hledání kompromisu.

Cesty, jak kompromisu dosáhnout, jsou v zásadě dvojí. Vyzkoušejte metodu něco za něco (Rád to udělám, ale na oplátku bych potřeboval…). Mluvte při tom o potřebách obou stran a naslouchejte si. Hledejte, jak problém vyřešit, a ne jak druhého porazit. Rozhodnutí můžete také nechat na náhodě
a rozhodnout spravedlivě například hodem mincí. Obě strany musí výsledek respektovat.

Kterou techniku vyzkoušíte? Nevzdávejte se, když neuspějete napoprvé, a asertivitu trénujte. S ucelenou výukou asertivního jednání vám pomůže náš kurz Asertivita. Zjistíte, jak ustát kritiku bez pocitu viny a potřeby vrátit úder, naučíte se přijmout odpovědnost za svou chybu, těšit se z úspěchů, nebát se mít svůj názor. Dozvíte se i další asertivní techniky jako jsou negativní otázky, empatické naslouchání a reakce zpětnou vazbou.