V rámci evropského projektu „SAGE“ proběhnou v našich učebnách zdarma kurzy pro seniory. Zabývají se důležitými společenskými tématy jako je nabídka komunitních služeb, zdravotní a sociální péče, ochrana soukromí, obrana proti podvodným praktikám, ale také osobním rozvojem seniorů. Kurzy budou probíhat zdarma jen po omezenou dobu, přihlašujte se proto již nyní.

 

Na co se můžete těšit?

1. Komunitní služby pro seniory

Účastníci kurzu získají znalost skladby bezplatně poskytovaných služeb zdravotní a sociální péče, komunitních a dobrovolnických služeb poskytovaných seniorům. V rámci praktických cvičení se naučí vyhledávat informace o dostupných zdravotních a sociálních službách online a naučí se jak získat rady ohledně dostupných zdravotních a sociálních služeb. Získají také přehled o typech placených služeb pro seniory, naučí se vyhledávat informace o dostupných placených službách online.

Více o kurzu Komunitní služby a přihlášení

2. Osobní rozvoj

Účastníci kurzu odhalí, jak je zásadní vyhnout se problémům při komunikaci, získají znalost základních typů komunikačních prostředků a stylů a naučí se využívat různé komunikační prostředky v závislosti na sociálním kontextu a konkrétní situaci. Porozumí tomu, co znamená pojem „asertivita“ a co je cílem asertivního chování. Seznámí se s pojmem „manipulace“ a s jejími různými formami.
Studenti dále poznají, jak vznikají emoce a jak ovlivňují náš život, budou znát běžné zdroje a symptomy stresu, porozumí tomu, jak lze stres zvládat a naučí se provádět jednoduché techniky pro zmírňování stresu. V neposlední řadě porozumí výkladu pojmu „pozitivní myšlení“, pochopí, jak se pozitivní a negativní postoje odrážejí v našem jednání.

Více o kurzu Osobní rozvoj a přihlášení

3. Správa osobních záležitostí

Účastníci kurzu se dozvědí, v čem spočívají hrozby při narušení soukromí a získají znalost toho, co představují citlivé osobní informace. Naučí se pravidla pro ochranu soukromých dat a budou seznámeni s některými častými podvodnými triky šmejdů, které praktikují zejména na seniorech. Naučí se rozpoznávat symptomy klamavých a/nebo manipulativních praktik a to, jakým způsobem vhodně reagovat na takové pokusy. Studenti se dále seznámí s obvyklými finančními záležitostmi v seniorském věku a s možnými volbami při správě osobních financí.

Více o kurzu Správa osobních záležitostí a přihlášení