efektivni-komunikace-s-detmi.jpg

Efektivní komunikace s dětmi

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je, aby si účastníci rozšířili, doplnili a upevnili znalosti a dovednosti týkající se efektivní komunikace s dětmi.  Obsahem kurzu jsou základní informace o verbální komunikaci se zaměřením na specifické podmínky ve vzdělávacím procesu. Kurz se bude věnovat technikám efektivní komunikace a způsobu, jak je při komunikaci s dětmi využívat.  Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Termíny

Termíny
O možnostech konání kurzů se prosím informujte na tel. číslech: +420 222 365 819, +420 734 844 468.
Pro firemní zákazníky a skupiny zájemců lze termín i místo konání kurzu zajistit dle požadavků klienta.
Rádi Vám vyhovíme!
lektor
Garant: Mgr. Olga Strnadová

Máte dotaz na tento kurz?

Telefon:   222 365 819
Mobil:   734 844 468
Email:   acz@aczprace.cz

Dalším cílem kurzu je, aby absolventi uměli identifikovat svůj převažující výchovný styl a dokázali vyhodnotit, jaké výhody a nevýhody má tento styl při výchově dětí. Účastníci kurzu se naučí rozeznávat ostatní výchovné styly a pochopí jejich dopad na žáky. Absolventi kurzu budou schopni uvědomit si negativní projevy při komunikaci s dětmi a budou schopni se jich vyvarovat.

Účastníci kurzu si upevní schopnost používat efektivní prostředky verbální komunikace (adekvátní slovní zásoba, pozitivní formulace, tempo řeči, hlasitost) a vhodné prostředky neverbální komunikace (gesta, oční kontakt, vzdálenost od komunikačního partnera).

Tento kurz se také věnuje technice aktivního naslouchání a jejího začleňování do komunikace s dětmi. Důležitou složkou kurzu je také pochopení a nacvičování empatické reakce na emoce druhých.

Kurz je zaměřen na to, aby jeho účastníci mohli nabyté vědomosti a dovednosti co nejlépe využít k efektivní komunikaci s dětmi ve výchovně vzdělávacím procesu i mimo něj.

Obsah kurzu Efektivní komunikace s dětmi

 • Komunikace a její dělení, verbální a neverbální komunikace
 • Základní přístupy a specifika komunikace se školní skupinou i jednotlivcem
 • Autoritativní, liberální a demokratické výchovné styly a jejich dopad na děti
 • Identifikace vlastního výchovného stylu pomocí diagnostické metody
 • Neefektivní komunikace a její dopad na děti
 • Nevhodnosti neefektivních reakcí na emoce druhých
 • Vytipování problematických oblastí
 • Kázeňské problémy
 • Techniky efektivní komunikace 
 • Dělení emocí a jejich vlastnosti
 • Subjektivita emočního prožívání
 • Reflexe, empatie, povzbuzení a aktivní naslouchání
 • Nacvičování empatické reakce v komunikaci s dětmi

Délka kurzu

Kurz má celkem 12 hodin.

Cílová skupina

 • učitelé 1. a 2. stupně
 • vychovatelé školských zařízení
 • pedagogové volného času
 • učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

Hodnocení kurzu účastníky:

"Zajímavý náhled na řešení problémových situací."

"Největším přínosem pro mě byly praktické rady, které budu používat v praxi."

"Získala jsem nové informace o psychologii mezilidské komunikace, a to nejen s dětmi."

Lektorky kurzu

Mgr. Olga Strnadová

Mám praxi učitelky na ZŠ, externí lektorky primární prevence na ZŠ, lektorky dalšího vzdělávání dospělých a jsem také matka tří dětí. Školní prostředí tedy znám z různých úhlů. Vím, že pedagogická práce je náročná a krom osobnostních předpokladů člověk potřebuje znát i efektivní způsoby, jak komunikovat se třídou. Na kurzu si řekneme nejen „jak s žáky mluvit“, ale i jak získat větší klid a jistotu v problémových nebo emočně vypjatých situacích.

Mgr. Zuzana Müllerová

Zuzana  Müllerová vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Několik let vyučovala aplikovanou psychologii na soukromé střední škole, souběžně s tím pracovala jako lektorka vzdělávacích kurzů. Později absolvovala mezinárodně uznávaný kurz „TA“ (Umění a věda koučování). Získala i specializací pro kouče na práci s páry a rodinami. Zajímají ji témata související s různými oblasti komunikace jako  je asertivita, přesvědčování, budování důvěry, co sdělujeme na různých komunikačních úrovních, otázky vedoucí k hlubšímu porozumění. Má ráda pozitivní myšlení, které se stále snaží pochopit a to se částečně překrývá s tématem pozornosti a s ní spojenou sebevládou a sebeuvědoměním. V posledních letech se věnuje převážně koučování ve své soukromé praxi.

Zajímají vás nějaké další akreditované kurzy?

Místo konání

Učebna vzdělávacího centra ACZ
Týnská 21, Praha 1 - Staré Město

Učebna se nachází v centru Prahy v blízkosti Staroměstského náměstí. 

Učebna je v blízkosti stanic metra a tramvajových zastávek: Náměstí Republiky (metro B), Můstek (metro B a A), Staroměstská (metro A). O víkendech možno zdarma parkovat na veřejném parkovišti na Senovážném náměstí (cca 7 min. chůze od učebny).

Poslední proběhlé kurzy

od 23. 11. 2019
do 24. 11. 2019
od 09:00
do 16:30
Mgr. Olga Strnadová
od 5. 3. 2020
do 6. 3. 2020
od 09:00
do 14:30
Mgr. Olga Strnadová
od 1. 6. 2020
do 2. 6. 2020
od 09:00
do 14:30
Mgr. Olga Strnadová

Mám zájem o tento kurz

Prosím o zaslání informací o možnostech konání a termínech kurzu

Termín není stanoven!