ikona-791.jpg

Zkoušky NSK

Absolventi zkoušek získají profesní kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací. Umožňuje jim zvýšit své postavení na trhu práce a vykonávat vysněné povolání. Na zkoušky připravují naše komplexní rekvalifikační nebo kratší intenzivní kurzy.
zkouska-nsk-personalista.jpg

Zkouška NSK: Personalista

Absolvujte u nás akreditovanou zkoušku podle pravidel Národní soustavy kvalifikací - Personalista

Úspěšní absolventi zkoušky získají osvědčení o získání profesní kvalifikace Personalista o 5. úrovni Evropského rámce kvalifikace (EFQ).

od 21. 11. 2020
do 21. 11. 2020
od 09:00
do 16:30
3900,- KčDetail
kurzu
lektor-dalsiho-vzdelavani.jpg

Zkouška NSK: Lektor dalšího vzdělávání

Absolvujte u nás akreditovanou zkoušku podle pravidel Národní soustavy kvalifikací - Lektor dalšího vzdělávání

Úspěšní absolventi zkoušky získají osvědčení o získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání o 7. úrovni Evropského rámce kvalifikace (EFQ).

od 8. 11. 2020
do 8. 11. 2020
od 10:00
do 17:30
3900,- KčDetail
kurzu
zkouska-nsk-asistent-ka-sekretar-ka.jpg

Zkouška NSK: Asistent/ka, Sekretář/ka

Absolvujte u nás akreditovanou zkoušku podle pravidel Národní soustavy kvalifikací - Asistent/asistentka

Úspěšní absolventi zkoušky získají osvědčení o získání profesní kvalifikace Asistent/ka, Sekretář/ka o 4. úrovni Evropského rámce kvalifikace (EFQ).

od 1. 12. 2020
do 1. 12. 2020
od 09:30
do 17:30
2900,- KčDetail
kurzu
priprava-na-zkousku-nsk-lektor.jpg

Příprava na zkoušku NSK: Lektor dalšího vzdělávání

Tento kurz se zaměřuje na dovednosti a kompetence potřebné ke složení profesní zkoušky Lektor dalšího vzdělávání. Účastníci se v kurzu naučí sestavit vzdělávací program, stanovit reálné výukové cíle, připravit se na výuku, používat vhodné výukové metody a ověřit splnění výukových cílů pomocí pedagogické diagnostiky. Kurz se věnuje také didaktickým zásadám výuky a prezentačním dovednostem. Tento kurz je určen jako součást přípravy na profesní zkoušku Lektor dalšího vzdělávání.

od 17. 10. 2020
do 1. 11. 2020
od 10:00
do 15:30
6900,- KčDetail
kurzu
priprava-na-zkousku-nsk-asistent-sekretar.jpg

Příprava na zkoušku NSK: Asistent/ka, Sekretář/ka

Tento kurz je součástí přípravy na profesní zkoušku NSK Asistent/ka, Sekretář/ka.  Kurz je určen pro ty zájemce, kteří již mají určitou zkušenost s prací v sekretariátu nebo administrativě, a rádi by pro tuto činnost získali potřebné osvědčení a požadované kompetence.  V kurzu si účastníci zopakují,  doplní a shrnou všechny znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku dle Národní soustavy kvalifikací. Náplní kurzu a zkoušky jsou  Norma pro psaní písemných dokumentů,  zápis z pracovní porady, zajišťování agendy cestovních náhrad, práce s pokladnou, povinnosti organizace v oblasti BOZP a PO,  firemní kultura, zásady správné telefonické komunikace, pravidla společenského kontaktu na pracovišti,  spisová služba a ochrana osobních údajů. Podmínkou účasti kurzu a součástí zkoušky NSK jsou základní počítačové znalosti. Účastník kurzu by měl ovládat základy textového editoru (Word) a tabulkového kalkulátoru (Excel) a měl by umět pracovat s internetem a emailem. Zkouška NSK na tento kurz navazuje, ale není jeho pevnou součástí.

Úspěšní absolventi zkoušky získají osvědčení o získání profesní kvalifikace Asistent/ka, Sekretář/ka o 4. úrovni Evropského rámce kvalifikace (EFQ).

priprava-na-zkousku-personalista.jpg

Příprava na zkoušku NSK: Personalista

Pracujete v oblasti řízení lidských zdrojů? Máte již nějaké zkušenosti a znalosti v oblasti personalistiky? Chcete získat doklad o Vaší profesní kvalifikaci v tomto oboru? V našem kurzu si doplníte znalosti i dovednosti potřebné pro tuto práci a především se seznámíte s obsahem a kritérii hodnocení profesní zkoušky NSK Personalista. 

Získejte novou profesní kvalifikaci! Staňte se certifikovaným personalistou!